Category Archives: 099 – De oranje terugblik

Het Pad van de Pelgrims – De oranje terugblik

Het begin van de dag kleurt meteen oranje als de Jnani pelgrim in gedachten aan de Bhakti pelgrim een begin maakt met zijn terugblik op de hoofdstuk 1-dag van ‘de weg’.

Wij hebben begrepen dat de mystieke weg die wij gaan betekent dat we eerst nog denken dat wij als personen op weg zijn naar God die ergens op ons wacht, hoewel we nu al met hem kunnen praten en op hem kunnen vertrouwen. Maar straks bij aankomst blijkt het anders te zijn, Hij was er steeds al in alles en wij zijn als personen totaal verdwenen en opgelost in Hem. 

Mystiek kan gezien worden als een reis en is de religieuze weg naar de weer-eenwording. Men bedrijft dus mystiek. Het is geen geloof maar wel zijn er inzichten en authentieke ervaringen. 

Religieus denken wordt in de mystiek toegepast en niet de materiële denkwijze. Alles wat ik ervaar ontstaat op ditzelfde moment in mijn bewustzijn. Daarmee wordt alles wat ik de gehele dag beleef en ervaar voordurend ‘geschapen’ in mijn hoofd en krijgt daar werkelijkheidswaarde. Bij het materiële denken is het precies andersom, daar veronderstel ik een bestaande wereld, die er ook is als ik me er niet van bewust ben. Daar wordt bewustzijn gezien als een afgeleide van de materie, een functie ervan. 

Als gelovige binnen een godsdienst of kerkgemeenschap blijft er altijd een persoon bestaan die gelooft. Dus geloven bewerkstelligt geen oplossen, geen verdwijnen, geen eliminatie van die persoon. Geloven is projectie, is het vasthouden aan een beeld. De toegewijde, de gelovige bereikt daarom nooit de verlangde eenwording met God omdat hij zichzelf in stand houdt en zichzelf niet verliest. Het gaat op geen enkele wijze het verstand te boven en blijft een cognitief gebeuren. 

De religieuze aandrang in de mens is even basaal als de drang tot zelfbehoud en seksualiteit. Dit heeft altijd nieuwe godsdiensten geïnitieerd, want het religieuze gevoel is mondiaal hetzelfde. Maar die leiden altijd tot statische dogma’s die voor sommigen als verstikkend ervaren worden. Het zijn dan ook de mystici die in hun beleving aan geen enkele kerk of godsdienst gebonden zijn. Want de godservaring oftewel de verlichting of wedergeboorte vindt plaats ongeacht religie of kerk, want het ontstaat uit genade. 

Kijk eens aan, deze samenvatting geeft veel herkenning met datgene wat de pelgrims reeds gesproken en ervaren hebben. En de Jnani pelgrim kan niet wachten om de Bhakti pelgrim daarvan op de hoogte te brengen. Daar is niet veel voor nodig. De Elfenroute is inmiddels bekend, zelfs Paulus weet waarheen hij ‘en route’ de steven dient te richten.

Slechts één klik volstaat om de terugblik op het TV scherm in beeld te brengen.

Op de plek waar de Lelietjes naast Jerfaas en de jantjes op tafel staan, kijkt het Elfje verrast op als ze ziet wie er voor haar neus verschijnt en meteen op ‘beekse’ wijze van wal steekt.

wordt vervolgd…tot NU…

Posted in 099 - De oranje terugblik | Leave a comment