Category Archives: 077 – De ballonvaart

Het Pad van de Pelgrims – De ballonvaart

Wat zijn wij zonder boeken? doet de deur van de boekenkast nog niet dicht.

Al lopend door de grote stad loopt TV tegen een boek aan waarvan ze het bestaan kent, en waarover ze ook wel gehoord en gelezen heeft, maar waar ze zelf nog nooit in gelezen heeft. Nu ze het in haar handen neemt en openslaat, voelt het meteen of Jan Jerfaas over haar schouder belangstellend mee kijkt. Ja, hij kent dit boek natuurlijk ook en is wellicht benieuwd wat het met Tetty zal doen. Ziet Tetty in gedachten Jan Jerfaas nu ook niet een beetje glimlachen?

Hier en daar leest Tetty wat en ja, dat geeft veel herkenning met datgene wat Jan Jerfaas met haar gedeeld heeft. Ook herkent ze het een en ander in wat zich tussen hen afspeelt m.b.t. hoe de Cursus ervaren wordt. Al verder bladerend voelt ze nog steeds hoe Jan Jerfaas geïnteresseerd toekijkt. Ja, dit boek gaat niet zomaar aan Tetty voorbij. Ondanks dat ze nog steeds het gevoel heeft dat alles is gelezen, bedenkt ze zich dat binnen het ‘onderzoeksinstituut’ m.b.t. het openen van de boekrol met de letter ‘i’ dit nog wel eens een nuttig naslagwerk voor haar kan zijn. Hoort ze Jan Jerfaas nu zachtjes grinniken?

En terwijl ‘De verdwijning van het universum’ onder haar arm verdwijnt, valt Tetty haar oog nog op een boekje met als onderwerp de verjaardagshoroscoop. Nieuwsgierig kijkt ze bij haar  geboortedatum 9-9 en verbijsterd leest ze de laatste regels van die tekst: U wilt graag ballonvaren, want vergezichten inspireren u en deze ervaring zal u ook helpen om alles in perspectief te zien. Hoe is het mogelijk!

Ze heeft er nog niet met JJ over gesproken, maar ze heeft juist van de week op een nacht de boodschap gekregen dat er op de een of andere manier contact zal zijn met Hoogvliet in Arnhem betreffende een ballonvaart. Dit kon zeker niet letterlijk bedoeld worden, zo had ze gedacht, aangezien ze voor geen goud in een luchtballon zou gaan. Maar wat werd er dan figuurlijk mee bedoeld?, zo had ze zich afgevraagd. En zie hier, in Arnhem, het antwoord. Alleen, hoe zit het dan met Hoogvliet? Daar zal zeker niet de supermarkt met die naam mee bedoeld worden. Vliet betekent stroom, stromend water. Aha, bij het elfje komt het beekje in beeld. Zou het trouwens kunnen betekenen dat wanneer Tetty de zaken meer vanuit de hoogte in perspectief zal zien, dat er vanuit de Hoge meer zal gaan stromen? Of is dit nu te ver gezocht?

Het elfje besluit zich naast het beekje neer te zetten en hem het verhaal te vertellen.

Aandachtig heeft JJ geluisterd en op de TV-vraag: Ik hoop dat dit verhaal beantwoordt aan wat jij verstaat onder de categorie ‘een boeiend programma dat het scherm zal gaan vullen’, kan hij niet anders antwoorden:

Nou, dat was inderdaad een boeiende uitzending van mevrouw Visser. Het krijgt van mij wederom een hoog kijkcijfer. En het zal je waarschijnlijk niet verbazen dat Jerfaas én de jantjes ditmaal eensgezind van mening zijn dat je wel een heel goed boek onder je arm hebt meegenomen.

Het is inderdaad een handleiding om ‘van boven af’ naar de wereld te kijken. En dan wordt met ‘wereld’ bedoeld het leven dat wij denken te leiden als persoon.

Ik stel me voor dat als je begint met lezen je al snel het gevoel krijgt in een rieten mand te zitten terwijl ernaast een enorme luchtballon, als een aspirant-hemellichaam, ligt te wachten om op te stijgen. Daarvoor is een toestroom van helium nodig, zoals bekend een zogenaamd edelgas en lichter dan lucht. En volgens de wet van Archimedes zal dan, vanwege het verschil in soortelijk gewicht tussen de gassen binnen en buiten de ballon, een opwaartse kracht ontstaan.

Volgens één van de jantjes kun je dat vergelijken met het gehalte aan ego in de menselijke geest. Hoe meer ego, oftewel afscheidingsgedachte, oftewel persoonlijke identiteit, hoe meer wereld gebonden men is. Echter wanneer het ego plaats gaat maken voor de instroom van de Heilige Geest zal bij een bepaalde kritische grens (bevrijding) een opwaartse kracht ontstaan die net als bij de luchtballon een afstand gaat bewerkstelligen tot de aarde oftewel het wereldse denken. Dus die ballon ontstijgt niet alleen de aarde maar gaat nog veel verder.

Al lezend en zittend in die rieten mand zal iedere bladzijde en zeker ieder hoofdstuk een flink volume helium de ballon inblazen. Het zal me niet verbazen dat al na korte tijd, oftewel weinig pagina’s, de ballon al boven je hangt en aan de mand begint te rukken. En naarmate je hoger komt, en wel met een gevoel van herkenning(!) neerkijkt op de wereld, er meer overzicht ontstaat. Het geestelijke perspectief biedt een meer dan fantastisch uitzicht op het menszijn, want dit kun je niet zelf bedenken. Waar gaat dat naar toe? Wel, de reis naar huis is aangevangen. Daar waar je nog steeds bent. De droom van ballingschap gaat vervagen en het volledig ontwaken is aanstaande.

Ja, beste Tetty. Dat boek had ik je al diverse malen willen aanbevelen, maar iets weerhield me. Ik had al sterk het gevoel dat de boekrol met de ‘i’ ondermeer dit boek bevatte. En wel omdat het, althans voor mij, voor honderd procent betrouwbaar is. Het is gericht op de CIW, maar is veel beter te begrijpen en voor velen lichter verteerbaar. Wat voor mij belangrijk is, is de brug die het slaat tussen christendom, Freudiaanse psychologie, nondualiteit en boeddhisme. M.a.w. alle belangrijke stromingen komen hier bij elkaar, net als in de CIW, echter in andere bewoordingen. En…de hoofdpersoon is Jezus, in het boek aangeduid met ‘J’.

Een aantal jaren geleden heb ik het gekocht en waarschijnlijk was dat de eerste editie. Ik heb mij toen heel intensief met de tekst beziggehouden. De onderstrepingen die ik
gemaakt heb, die voor mij de essentie van het boek inhouden, heb ik ooit
uitgetypt als een uittreksel. Al met al zal wanneer je dat boek gaat lezen een stille maar diepe wens van mij in vervulling gaan. Het zal onze communicatie zeer ten goede komen verwacht ik. En…als het universum verdwijnt…wat blijft dan over?…juist…SPACE!!

wordt vervolgd…tot NU…

Posted in 077 - De ballonvaart | Leave a comment