Category Archives: 076 – De boekenkast

Het Pad van de Pelgrims – De boekenkast

De vraag: Wat zijn wij zonder boeken? opent bij JJ juist de deur van de boekenkast om nog meer boeken bij TV in beeld te brengen. 

Tetty, ik ben in aanraking gekomen met een merkwaardig boek, getiteld: Reis voorbij Woorden. Het zijn de geschreven teksten van een Stem die ontvangen werd bij een CIW groepje, zich de schrijver van de Cursus in Wonderen noemde en zich bekend maakte als Jeshua. Ondanks dat het vertaald is, vind ik het wondermooi geschreven en raakt het precies aan de essentie van de CIW. Voor mij is er geen twijfel wie de Stem is. En het geschrevene is ook zonder twijfel ‘uit den Hoge’ nedergedaald. Voor mij is het de Waarheid ten top, in CIW termen wordt dat Kennis genoemd. Kennis is iets wat niet op aarde verworven kan worden, maar Inzicht is wat hooguit door de H.G. geschonken kan worden.

Kijk, hier heb ik een tekst uit het boek Reis voorbij Woorden. Die gaat over de betekenis van Liefde, en dan zoals de CIW en Jeshua dat beschrijven. Zou de ‘juf’ die ook willen lezen? En vertellen of zij het geschrevene ook kan be-Amen?

Ja hoor, dat wil ‘juf’ wel, haha. Ze zal het op haar TV scherm in beeld brengen.  

Ik ben benieuwd wat jij voelt, wanneer je die tekst met grote aandacht leest.

Ooit noemde ik ook de naam Jozef Rulof. Ik ben erg onder de indruk van de boeken van Jozef Rulof. Zoals je waarschijnlijk weet zijn die voor en tijdens de tweede wereldoorlog geschreven. Zijn gids, genaamd Alcar, gaf hem die boeken door. Je bent bekend met zijn boeken? 

Ja, vele jaren geleden attendeerde iemand mij op het werk van Jozef Rulof. Het is indrukwekkend wat die man allemaal geschreven heeft en hoe het allemaal tot stand is gekomen. Zo links en rechts heb ik een aantal van zijn boeken doorgebladerd en hier en daar wat gelezen, maar het sprak mij in die zin niet direct aan. Te langdradig en teveel eindeloze uiteenzettingen. Uiteindelijk liep ik tegen een tweedehands exemplaar van ’Een blik in het Hiernamaals’ aan. Ik heb het gekocht maar niet in zijn geheel gelezen, want ik stuitte op eerder genoemde bezwaren en feitelijk las ik niks nieuws. Sinds die tijd staat het in de kast. Op aanraden van de persoon in kwestie heb ik toen nog het boekje plus dvd ‘Onze Kosmische Evolutie van Ziel en Lichaam’ aangeschaft. Zelfde laken en pak. Interessant, en niet meer dan dat.  

Ooit is mij in een droom de kracht van de eenvoud geopenbaard en op de een of andere manier beantwoorden deze boeken daar voor mij niet aan. Neemt niet weg dat ze natuurlijk veel antwoorden geven op levensvragen.  

Ik heb, denk ik, een stuk of vijf boeken van Jozef Rulof gelezen. Sinds lange tijd heb ik er al niet in gelezen, maar destijds deed ik dat graag.

Waarom?

Hij legt redelijk binnen de terminologie van het christendom uit hoe het hiernamaals er uitziet. En dan, neem ik aan, vanuit het begripsvermogen van de gewone mens. En voor zover mijn regressie-ervaring strekt, lijkt het zo te zijn. Ieder mens heeft zijn eigen afstemming en wordt daar vanzelf naar toe gezogen. Het is verbazingwekkend dat ‘de kerk’ die boeken niet gebruikt heeft om zijn leden aan zich te binden. Het kan het zogenaamde geloof alleen maar versterken, denk ik dan.

Door mijn BDE heb ik ervaren dat wat uiteindelijk de vraag ook is, het antwoord is Liefde. Dat overstijgt alles. En hoe die hele geestelijke wereld en alles wat daarbij komt kijken er dan ook uit mag zien, en hoe het allemaal inwerkt op ons leven, is voor mij in dat Licht bezien minder belangrijk en uiteindelijk ook nog een zekere mate van vorm. Voorbij dat alles is God de Scheppende Kracht die Liefde is. En op het moment dat wij aan Gene Zijde komen zal uiteindelijk de vraag zijn: Wat heb jij aan Liefde gedaan? Nou, dan kom ik toch weer bij Jezus uit. 

Binnen het palet van spirituele opwekkingsmiddelen hebben deze boeken naar mijn mening zeker recht op een plaats. Maar dat is mijn mening. Uiteindelijk gaat het toch om het stimuleren van een hoger bewustzijn? En welke woorden
daarvoor gebruikt worden zal per persoon verschillen. Het is moeilijk te ontkennen dat de CIW van Jezus komt, maar vreemd genoeg spreekt het ook niet iedereen aan.

Zoals je weet beschouw ik de CIW als een persoonlijk onderricht van Jezus oftewel de H.G. Het is een praktisch gerichte cursus, erop gericht de H.G. te verstaan. Het Werkboek is in wezen de ‘proefrit’ na lezen van de ‘instructie’, het Tekstboek. Het neemt precies één jaar in beslag als men één les per dag ‘doet’. Ook door mij wordt aangenomen dat het een boodschap van Jezus is om de zogenaamde christelijke leer te zuiveren van onjuistheden. Ik ben daar zo door geraakt, dat voor mij geen andere uitleg meer mogelijk is. De Cursus geeft me precies wat ik decennia lang gezocht heb. En… voor een vraagbaak op de Christelijke Zondagsbeurs kan het nuttig zijn om er iets over te weten?

Zo ook de al eerder genoemde zogenaamde ‘Christus Brieven’. Een boek met ‘doorgevingen’ van Jezus, en dan vooral over zijn eigen leven als mens met een boodschap. Waar of niet waar, sommigen vinden er ‘de weg omhoog’ mee. En niet te vergeten ‘Het Urantia Boek’. Indrukwekkend. Zoiets kan een gewone sterveling niet schrijven. Wie wel? Ik weet het niet. Jan vindt het allemaal machtig interessant en diep van binnen is er het gevoel dat het ergens toe dient dat hij zoveel materiaal heeft gelezen. Het is een beetje als veel talen spreken. Kan ooit wel eens van pas komen. En het lijkt of Jerfaas dat weet.

Maar je kunt nog zoveel talen spreken, het gaat er uiteindelijk om dat je de taal van het hart spreekt en verstaat. Het hart spreekt de taal van de Liefde die door iedereen verstaan kan worden. Het is de ÉÉN-ige taal die geen woorden nodig heeft. 

Al sprak ik de talen van alle mensen en die van de engelen – had ik de liefde niet, ik zou niet meer zijn dan een dreunende gong of een schelle cimbaal. (1 Korintiërs 13:1) 

Ja, uiteindelijk zeggen al die boeken over ‘hoe het zit’ in wezen niets. Het is zoals je eerder zei, Tetty, het voegt eigenlijk niets toe. En je kunt er dan als ego-persoon van alles van vinden en er oeverloos over praten. Toch zijn er boeken die kunnen boeien of die reeds lang gewortelde overtuigingen wat kunnen bijstellen of verfraaien. Althans dat is de mening van Jan.

Waar de scheidslijn ligt tussen de meeste zogenaamde spirituele lectuur en de andere boeken en geschriften die van uitzonderlijk nivo zijn, zowel qua filosofische inhoud als de invloed op grote groepen mensen en dan niet te vergeten het literaire gehalte, dat is meer dan één gesprek waard. Uiteindelijk telt alleen de ervaring van de persoon en dat lijkt dan persoonlijk in de vorm van subjectief. Maar datgene wat leidt tot een universele ervaring zoals de ultieme innerlijke vrede, dat is wat telt. En dat, waarde Tetty, is menig gesprek van schaap tot schaap waard, zonder wollig taalgebruik.

En dan tot slot nog een reactie op je opmerking ‘Wat zijn we zonder boeken?’ Namens mezelf kan ik zeggen dat mijn spirituele zoektocht daar volledig van afhankelijk was, en ook nog is. Ook op internet kom ik zulke fantastische dingen tegen, het is Geweldig. 

JJ, het kan allemaal best boeiend zijn, maar ik bespeur toch bij mijzelf geen enkele behoefte meer om al die informatie tot mij te nemen. Ik ben op dit moment meer gericht op de informatiestroom van binnenuit. En met de vraag ‘Wat zijn wij zonder boeken?’ die blijft zweven in de ruimte, doe ik nu aan het einde van de avond de deur van de dag zachtjes dicht. Er is alleen maar stilte en leegte en ik zou niet weten welke woorden ik nog ergens aan zou kunnen geven. Ik hoop in ieder geval met grote aandacht te lezen wat ‘uit den Hoge’ is neergedaald. Voor nu wens ik jou een Goede Nacht ‘in den Hoge’ toe. 

Hoewel de indruk bestaat dat slapeloze nachten niet voorkomen in het sprookjesbos, kan de tekst uit Reis voorbij Woorden gezien worden als zeer verantwoorde bedlectuur. Een goede nacht toegewenst voor, en door, lichaam en geest.

wordt vervolgd…tot NU…

Posted in 076 - De boekenkast | Leave a comment