Category Archives: 071 – Een gedachtenstroom

Het Pad van de Pelgrims – Een gedachtenstroom

Jan fietst door het donkere landschap over een verlaten landweg zonder straatlantaarns. Hij voelt zich klein, er staan grote bomen langs de weg en als hij omhoog kijkt ziet hij de sterren. Ze fonkelen als diamanten op zwart fluweel en hij realiseert zich hoe ver weg ze zijn. Lichtjaren ver, en toch ziet hij ze. Hij voelt zich nog kleiner ten opzichte van de bomen en de sterren.

Plotseling draait de waarneming om. Hij is bij de sterren en kijkt ver naar beneden. Daar ziet hij een klein nietig en zwoegend wezentje dat zich door de tijd worstelt en dat op de een of andere manier vreselijk belangrijk vindt. Dat mensje tussen de bomen  ziet eruit als een lieve-heers-beestje tussen grassprieten.

Er zitten al heel wat stippen op zijn rugschildje, een stuk of 65, en er is niet veel ruimte meer over voor nieuwe stippen. Het is aandoenlijk.

Even abrupt draait de waarneming weer terug. Jan fietst weer over de verlaten weg en geniet van de buitenlucht, de geuren van het land en het gadeslaan van zijn ademhaling, de beweging van zijn voetjes en ook…het observeren van zijn gedachten. Jerfaas ontwaakt. En Tetty hoort de gedachten. 

In die gedachten zit ik te mijmeren over hoe het ‘geloof’ bij jou leefde in de tijd vóór de BDE. Met andere woorden, was er een voedingsbodem en zo ja welke? Als ik naar ons beider geloofsverleden kijk, zit er veel herkenbaars in en vrijwel vanzelfsprekend zijn er grote overeenkomsten uit de kinderjaren. En hoewel van een andere orde, ook daarna. Ook Gereformeerd, ook gelovig jongetje en bang gemaakt voor God. Eveneens aangetrokken tot Jezus, maar van jongs af aan een schuldgevoel bij van alles en nog wat. Ik was wel al heel jong kritisch t.o.v. de ‘leer’ en keerde mij vroeg van de kerk af. Ik bleef wel zoeken met een gevoel van ‘het zit anders, maar hoe zit het?’

En zo voert de gedachtenstroom het lieve-jans-beestje voort.

Daarmee samenhangend zijn er gedachten over wat er leeft in ons hoofd? Welke overtuigingen zijn er, vaak ‘verluchtigd’ met beelden? Waar komen die vandaan? Wat is het nut daarvan, hetzij au moment, hetzij achteraf? Wat zijn onze gedachten überhaupt? Slechts meningen? Sowieso los van iedere realiteit en hoogstens bestaande in onze eigen overtuiging? En dan eigenlijk niet alleen m.b.t. het geloof, maar ook meer algemeen, onze zogenaamde cultuur, datgene waar het geloof deel vanuit kan maken? Noem maar op. Het is allemaal ook weer ‘mind activity’, echter ook weer interessant. Het maakt dat wat we denken te zijn.

op dit gedachtepunt aangekomen

hoopt het vrolijke vissertje

voor het beste-jans-mensje

op de verlaten weg

dat de brainstorm gaat liggen

nu de dag verlaten wordt

en dat de slaap hem

naar stille wateren voert

waar het bij de diepe gronden

goed vissen is

wordt vervolgd…tot NU…

Posted in 071 - Een gedachtenstroom | Leave a comment