Category Archives: 070 – What’s in a name?

Het Pad van de Pelgrims – What’s in a name?

‘What’s in a name?’ luidt de dag in…en laat Jan Jerfaas horen wat de nacht heeft gebracht.

Vanuit ons mens-zijn is een naam gekoppeld aan een persoon. Vanuit het bewustzijn dat Die, die ik ben, het eeuwige onveranderlijke Zelf dat al het aardse overstijgt, zeggen we: ‘Ik ben niet de persoon, ik ben niet mijn naam.’ En natuurlijk is dat zo. Ik ben niet Tetty.  

Als ik mij voorstel aan iemand zal ik dan ook nooit zeggen: ‘Ik ben Tetty’. Ik zeg altijd: ‘Ik heet Tetty’. Ik ben niet mijn naam, maar ik draag mijn naam. Want in de naam die mij gegeven is, ligt wel mijn levensopdracht besloten. God heeft mij geroepen: ‘Tetty, wakker worden’, zoals je in mijn boek hebt kunnen lezen.  

God heeft mij bij mijn naam geroepen en zoals je weet betekent tetty – Gewijd aan God. Als je naar mijn naam kijkt, zie je drie kruizen. Na mijn BDE waarin ik Christus heb ontmoet en waarin ik Thuis gekomen ben, heb ik ervaringen gehad die mij uiteindelijk opnieuw bij Jezus hebben gebracht. Hij leeft in mij, ik leef in Hem.  

Ik ben Thuis en soms doet zich iets voor waardoor ik even niet Thuis lijk te zijn, maar Thuis wel op de achtergrond voel. Dan heb ik, zoals het zich de afgelopen tijd voordeed, twijfel en weerstand op te ruimen. Maar als de twijfel en weerstand zijn opgelost in het Licht van Liefde, bevind ik mij weer in de stilte van Thuis. Alles is vrede, alles is Liefde. Daarmee bedoel ik niet te zeggen dat er een concreet antwoord is gekomen op wat mij bezighield, maar wel dat de belemmering is opgeruimd die het ontstaan van een antwoord in de weg zou kunnen staan.

Mijn achternaam Visser is ook verbonden met mijn levenstaak om een visser van mensen te zijn. De Ene zonder tweede heeft mij geroepen voor Zijn werk. Jezus zegt: Volg mij en ik zal jullie vissers van mensen maken. Een visser is verbonden met het element water. Water is de essentie van het leven. In  de droom ‘De nieuwe school’ is mij de speciale taak gegeven om ‘de planten’ die wij zijn water te geven. 

Dit is in het kort waar nog veel meer over te zeggen is, als ik zie hoeveel lijntjes er op dit moment samenkomen in alles wat ik overdag en ’s nachts ervaar.

Sinds de her-innering aan mijn BDE, die een inwijding is geweest, geef ik invulling en probeer ik invulling te geven aan mijn levensopdracht. Zowel met alles en iedereen in het dagelijks leven, als door het boek dat ik geschreven heb, mijn weblog, de lezingen die ik geef en de boeken die ik aan het schrijven ben. 

Het voelt voor mij dat de afgelopen jaren, sinds het verschijnen van mijn boek, een voorbereiding zijn op wat komen gaat. Mijn dromen die symbool staan voor transformatie, zowel individueel als collectief, laten duidelijk zien dat ik in een overgangsperiode zit, waarin ik voorbereid word op die nieuwe levensfase en het mogelijke werk dat mij te wachten staat. En ik hoef het niet op eigen kracht te doen. M.a.w. niet ik, maar de Vader in mij doet Zijn werk door mij. En deze dromen doen heel bewust een beroep op mijn vertrouwen en overgave daaraan.

Als jij weet dat Jan betekent God is Genadig, dan moet ik denken aan jouw ervaring ‘Here I am, down on my knees’, zoals een lied zingt. Een ervaring waarin jij in een enorm wit licht leek te zweven en hebt ervaren dat je door genade even los mocht zijn van de persoon. Als jij ten diepste beseft dat in de naam die jou gegeven is jouw levensopdracht ligt, wat voel jij dan?

En dan kom ik bij Petrus. Jij weet dat ik tijdens mijn BDE voor de poort een mannelijk wezen heb ontmoet. Mensen hebben mij wel gevraagd of dit Petrus is geweest, aangezien Petrus natuurlijk bekend is als de sleutelbewaarder die voor de poort staat. Nu vind ik dat je ervoor moet waken om vanuit je mens-zijn ergens een etiket op te willen plakken. Het is uiteindelijk allemaal symbolisch bedoeld. Ik weet niet of het Petrus is geweest, misschien was hij het wel. Ik heb geen sleutel in zijn hand gezien, maar dat hoeft natuurlijk ook niet als hij zelf de sleutel is.  

In mijn boek heb je gelezen dat ik in de wachter voor de poort mijn ziel heb ervaren. En dat ik zelf de sleutel ben om de poort naar het koninkrijk te openen. Dus wie weet, als het Petrus is geweest die voor de poort stond, stond ik oog in oog met Petrus die in mij zit. Maar in en door alles is Jezus de Poort, en wie door Mij komt… Zijn woorden zijn de sleutel die de deur openen. Het zit allemaal in je. 

Er wordt gezegd dat Petrus, het mannelijke, een klein brokje rots is van Petra, het vrouwelijke, de grote onmetelijke rots. Het kleine komt uit het Grote voort en in het kleine openbaart zich het Grote.

Je hebt de sleutel tot het koninkrijk in je hand. Hij past op de poort van je hart. Als het ‘vrouwelijke’ en ‘mannelijke’ zich verbinden en harmonieus samengaan, dan leef je ‘Gewijd aan God die Genadig is’. Dan ben je zowel Petrus als Petra. Jan en Jerfaas. Dan ben je dankbaar dat je in Jerfaas Jan mag zijn. Dan werkt Jerfaas door Jan heen. Want Jerfaas, van wiens naam gezegd wordt dat hij behoort tot de ouderen, is ouder dan de oudste bergen, het eeuwig goddelijk Zijn. Dan klinkt het zoals in het ‘Petra’ lied: Thank You Lord for being who You are.  

Jan Jerfaas, je bent The Rock, sterk, krachtig en betrouwbaar en The Living Rock, om Zijn werk hier op aarde te doen. Als ik jou zie, zie ik mijZelf. Wij Zijn The Rock en The Living Rock. Dan zingt het: Let us be the evidence of what your grace can do to a generation struggling to find themselves in You. 

AMEN.

Keep us on the path and lead us through 

Met een zichtbaar ‘rotsvast’ vertrouwen trekken de pelgrims verder, zich bewust dat ze geleid worden door een kracht die veel groter is dan zijzelf.

Ook hij pakt zijn fiets, en waar de tijd haar op de landweg deed omkeren, gaat hij verder, nu de tijd niet roept.

wordt vervolgd…tot NU…

Posted in 070 - What's in a name? | Leave a comment