Category Archives: 068 – De viskraam

Het Pad van de Pelgrims – De viskraam

Uit de TV opname van de Metamorfose show wordt het beeld van de viskraam door TV aan een nadere beschouwing onderworpen. Het instorten van de viskraam is een intrigerend en sprekend beeld dat op niet mis te verstane wijze laat zien dat het Vissentijdperk voorbij is.

Luister JJ, toen onlangs logion 8 ter sprake kwam, waarin het gaat over de visser, de vissen en de grote vis, noemde ik het een en ander uit het boek ‘De laatsten zullen de eersten zijn’ van Marcel Messing. Al bladerend in het boek herken ik in wat hier en daar beschreven wordt het gebeuren met de viskraam.

Het Griekse woord voor vis is Ichtus, en dat is de aanduiding voor Jezus. Het verwijst naar het sterrenbeeld Vissen. Jezus werd geboren in de overgang van het dierenriemteken Ram naar Vissen. Omdat het optreden van Jezus samenvalt met het begin van het Vissentijdperk, is dus vooral het symbool van de vis met zijn leven verbonden. Jezus werd door zijn leerlingen ‘de (grote) Vis’ genoemd.  

In het tijdperk van de Vissen gaf hij de aanzet om met het sleepnet van zijn leer zoveel mogelijk mensen te redden uit de wereldzee der veranderingen, het eigen onbewuste. Pas in het tijdperk van de Waterman wat daarop volgt zal zijn visserswerk voltooid worden.

We bevinden ons nu in de overgang naar het Watermantijdperk waarin zijn esoterische leringen volledig geopenbaard zullen worden. In dit tijdperk vindt ‘de wederkomst van de Christus’ plaats. Dit heeft niets te maken met een letterlijke en dus uiterlijke wederkomst, maar met de innerlijke terugkeer van de Christus in al die zielen die hiernaar gezocht hebben in het eigen bewustzijn. Voor iedereen die op innerlijk niveau geleefd heeft vanuit de kracht van de levende Vis zal die wederkomst een geestelijke opstanding zijn uit ‘de dood’.

Jezus symboliseert de levende Vis. Vanwege het zich losmaken van de levende Vis, het verlaten van de gnosis – het weten van binnenuit – werd de exoterische kerk beeld van de in ontbinding zijnde Vissenkerk. 

Hierin zie ik de caravan die symbool staat voor het christendom binnen vastgestelde en beperkende structuren. Een caravan die doorgaans een tijdelijke huisvesting is, versterkt het beeld van de tijdelijke georganiseerde kerk van waaruit het geestelijk voedsel verstrekt wordt.

De leer van de innerlijke, levende Vis werd een leer over uiterlijke, dode vis om op te eten. Vanuit de exoterische kerk, de viskraam, wordt door de ‘visverkoper’ dode vis aan de man gebracht. Feitelijk verwijst dat ook al naar het einde van het Vissentijdperk. Want er is een geestelijke honger naar de innerlijke Christus, de levende Vis. 

Er wordt gezegd dat de overgang van het ene naar het andere tijdperk een ingrijpend proces is dat altijd gepaard gaat met de ineenstorting van al het oude. Het Vissentijdperk dat gekenmerkt werd door de kerkelijke macht die predikte: zonder de kerk geen heil, loopt nu schoksgewijs tot een einde en geeft een chaotische tussentoestand. Oude machtsbolwerken storten in. Nou, zie hier de viskraam.  

Dan roep ik nog even in herinnering, JJ, dat m.b.t. de veranderingen die een nieuw tijdperk inluiden een en ander ook aan de orde is gekomen in de droom ‘De nieuwe schoenen’, waarin afgerekend wordt middels munten met op de bolle bovenkant de afbeelding van de Paus, die een wereld vertegenwoordigt die bol staat van macht en uiterlijk gezag. Een tijdperk dat zijn waarde heeft gehad en dat nu niet langer de waarde vertegenwoordigt die eraan gegeven is. 

Verder lees ik in het boek: Het symbool van de Waterman is ‘de man met de kruik’ waar Jezus op versluierd niveau naar verwees. De enorme belangstelling de laatste decennia voor gnosis, mystiek en spiritualiteit in het algemeen laat zien dat het levende water van de gnosis overvloedig geschonken wordt door ‘de man met de kruik’. 

En in de droom ‘De nieuwe school’ is ons al duidelijk gemaakt, JJ, dat er van het overvloedig geschonken levende water niets verloren gaat. Wat is het toch mooi om al deze dingen op het spoor te komen en te zien dat alles op ons pad past binnen het grote geheel.

Zo herken ik mijzelf ook in: Zij die het proces van het zoeken naar de innerlijke Christus reeds begonnen zijn in het Vissentijdperk kunnen dit proces in het Watermantijdperk ‘vervolmaken’. 

Sinds ik mij bewust geworden ben waartoe ik tijdens de BDE geroepen ben, is zij van Visser, zoals eerder gezegd, uit naam van de Grote Visser in bedrijf om het werk in uitvoering te brengen. Zal het zo zijn dat zoals het visserswerk van Jezus in het tijdperk van de Waterman voltooid zal worden, het werk van het vissertje ook tot voltooiing zal komen? 

Tetty… het zal toch niet zomaar zijn… dat Jan Jerfaas onder het teken Waterman is geboren?

Nee, toeval bestaat niet. Wij zijn niet zomaar op elkaars pad gekomen. Daar hebben we inmiddels al meer tekenen van onder de Green Eyes gekregen.

Het is heel bijzonder om met een ander mens te praten met het gevoel dat je het zelf bent. Zo vertrouwd voelt dat. Hoe toepasselijk dat het lied ‘Green Eyes’ mij daarbij in de oren klinkt. De tekst van het lied kan in overdrachtelijke zin gezien worden. Maar ik sta er volledig achter. De betekenis van de woorden is voor mij  ‘ín de wereld’ maar niet ‘van de wereld’.

Al luisterend hoort TV, op wie de spotlight gevestigd is, nu ook het lied de ruimte vullen.

Honey you are a rock
Upon which I stand
And I come here to talk
I hope you understand

The green eyes, yeah the spotlight shines upon you
And how could anybody deny you?

I came here with a load
And it feels so much lighter now I met you
And honey you should know
That I could never go on without you
Green eyes

Honey you are the sea
Upon which I float
And I came here to talk
I think you should know

The green eyes, you’re the one that I wanted to find
And anyone who tried to deny you, must be out of their mind

Because I came here with a load
And it feels so much lighter since I met you
Honey you should know
That I could never go on without you
Green eyes, green eyes

Honey you are a rock
Upon which I stand 

(Coldplay)

Het is geweldig, broeder, om deze weg samen te gaan en te ervaren hoe we daarin voor elkaar van betekenis kunnen zijn en te kunnen ZIJN. Alles wat wij met elkaar delen verheft mijn hart van de stof naar Het Leven.  

In het kader van ‘green’ en ‘rock’ laat ik nu tot slot van het TV programma mijZelf zien. Laten we onze Green Eyes opslaan naar de natuur die onze ware natuur weerspiegelt.

Zie jij mij?

Als je mij ziet, zie je jeZelf.

Dan Zijn wij.

≈ 

Dag Andere Mij…

wordt vervolgd…tot NU… 

Posted in 068 - De viskraam | Leave a comment