Category Archives: 059 – De stem van afstemming

Het Pad van de Pelgrims – De stem van afstemming

Maar de stem van afstemming in hem is nog niet tot zwijgen gekomen. Als hij in gedachten de gesprekken tussen de pelgrims terughaalt, dan hebben ze tamelijk intensief de inhoud van de ‘woonkamer’ geëtaleerd. En dat is best bijzonder, want dat is met weinig mensen mogelijk. Daarbij lijkt het hem wenselijk dat ze elkaar goed begrijpen met betrekking tot de gebruikte termen, zoals die bijvoorbeeld ook in Cursus genoemd worden. Het is niet uitgesloten dat ze niet helemaal hetzelfde bedoelen met ‘ego’, ‘de wereld’, ‘vergeven’, ‘relatie’, enzovoort. Allemaal begrippen die ze gebruiken in hun communicatie, maar door iets verschillende interpretatie tot verwarring kunnen leiden. Als ze met woorden diep willen communiceren, dan is het noodzakelijk te weten of ze dezelfde begrippen hanteren. Anders is er een Tetty spiritualiteit en eentje van Jan, en blijven ze eindeloos aftasten wat de ander bedoelt.

Wat is er mooier als de beelden en emoties in je hoofd ongewijzigd bij een ander mens binnenkomen. Dat de ander precies begrijpt wat je voelt en bedoelt.  Dan pas ben je één van geest. En dan zijn het nog steeds symbolen van iets wat dat overstijgt. Geweldig toch!

Hij denkt terug aan de heldere uiteenzetting over symbolen die Tetty een keer gaf naar aanleiding van wat hem toen ingegeven werd. Hij kreeg toen voorzichtig de indruk dat op dat niveau een verbinding tussen hen groeide.

Het feit dat hij opnieuw een zeer duidelijke droom heeft gehad, waarvan de laatste in meisjesachtige kleuren getoond is, is wellicht een voorzichtige aanwijzing dat er een overlapping mogelijk is tussen de dingen die beide pelgrims getoond worden. Misschien ontstaat er ooit een volledige overeenkomst. Maar rustig afwachten wat er gebeurt of niet. Een andere keus is er niet, zo besluit hij zijn eigen gedachtewisseling die hij hardop sprekend de ruimte instuurt.

wordt vervolgd…tot NU…

 

Posted in 059 - De stem van afstemming | Leave a comment