Category Archives: 057 – Woonkamer van Eenheid

Het Pad van de Pelgrims – Woonkamer van Eenheid

De belofte ‘Zalig zijn de reinen van hart; want zij zullen God zien’, blijft in de pelgrims weerklinken terwijl ze de reis voortzetten om de afstand af te leggen tot er geen afstand meer zal zijn. Omdat er geen werkelijke afstand is. Maar tot die tijd van eenheid…brengt het JJ ertoe te zeggen:

Zoals Helen Schucman het kanaal is geweest waardoor informatie, in de vorm van de Cursus, tot ons is gebracht, zo las ik ‘De Christus Brieven’ die volledig op internet staan, maar ook in boekvorm zijn uitgekomen. Ze hebben de reputatie enkele jaren geleden ‘in de geest’ te zijn ontvangen door een hoogbejaarde dame uit Zuid-Afrika, die daar gedurende 40 jaar op voorbereid is om deze teksten van de Christusenergie te ontvangen.

Persoonlijk stel ik me voor dat men daarvoor een hoge mate van zuiverheid dient te hebben. Het ego zal waarschijnlijk volledig opgelost moeten zijn, zodat alleen nog serene gewaarwording over is. Om het voorbeeld van Tolle te gebruiken: De Woonkamer van de Geest dient ontdaan te zijn van overtollige personen, meubels, aandenkens, en dwarrelend stof. Alleen een Altaar en de hoogstnodige primaire zaken staan erin.

Ja, en terwijl je als verlichte geest niet van de wereld bent, kun je toch gewoon in de wereld van personen, meubels, aandenkens en dwarrelend stof zijn. Omdat er geen enkele gehechtheid is, kun je het nemen zoals het is en er onvoorwaardelijk van genieten zonder er mee samen te vallen.

Zo ziet Jerfaas ook dat de woonkamer uit de droom van Tetty, waar ze Jan en zijn moeder ontmoette, de Woonkamer van de Geest is. Daar waar alleen openheid is, waar zonder enige terughoudendheid wordt gecommuniceerd. Niets kan ook verborgen blijven, want alles wat in wezen geen Liefde is, bestaat in werkelijkheid niet en zal eenvoudigweg verdwijnen zodra men daar binnenkomt. Het zal zijn zoals de hogere sferen in het Hiernamaals. Er zijn individuele geesten, maar vanwege hun hoge liefdesniveau zonder de geringste afscheidingswens zijn ze één.

En zo is het. Amen. 

Het eerder genomen ‘de weg samen gaan’ heeft betrekking op het betreden van die woonkamer, Tetty. Dat is oefenen in die eenheid en het afleggen van het menselijke ego. Zo heeft ‘de weg samen gaan’ ook niets te maken met een één op één verhouding, al kan dat even zo lijken. De Cursus noemt dat een ‘speciale relatie’, en die zal altijd tijdelijk zijn.

De Cursus zegt: Want een onheilige relatie is gebaseerd op verschillen, waarbij ieder denkt dat de ander heeft wat hij zelf ontbeert. Ze komen samen om zichzelf compleet te maken en de ander te beroven. (T22.Inl.2:5)  

Zo’n relatie wordt dus altijd vanuit het ego aangegaan. Onbewust en afgescheiden van Gods Liefde in jezelf denk je een ander of een partner nodig te hebben die met zijn of haar liefde en aandacht jou moet geven wat jij jezelf niet geeft. Zo hoop je dat iemand het gevoel van leegte en gemis in jezelf vult en je bevestigt in je waarde. Heel herkenbaar. Zo heb ik ooit als ‘Verdwaald verlangen’, de titel van mijn boek, rondgelopen. 

En over een heilige relatie zegt de Cursus:

Een heilige relatie vertrekt van een ander uitgangspunt. Ieder heeft naar binnen gekeken en daar geen gemis gezien. Aangezien hij zijn compleetheid aanvaardt, wil hij die uitbreiden door zich met een ander te verbinden, die heel is zoals hij. Hij ziet tussen deze zelven geen verschil, want verschillen zijn alleen eigen aan het lichaam. Daarom ziet hij niets wat hij weg zou willen nemen. Hij ontkent zijn eigen werkelijkheid niet, omdat die de waarheid is. Hij bevindt zich vlak onder de Hemel, maar voldoende dichtbij om niet naar de aarde terug te keren. Want deze relatie bezit hemelse Heiligheid. Hoe ver van huis kan een relatie zijn die zo op de Hemel lijkt? 

Bedenk eens wat een heilige relatie kan onderwijzen! Hier wordt de overtuiging ongedaan gemaakt dat er verschillen zijn. Hier wordt het geloof in verschillen omgezet in geloof in gelijkheid. En hier wordt het zien van verschillen tot visie getransformeerd. Nu kan de rede jou en je broeder voeren tot de logische conclusie van jullie verbondenheid. Die breidt zich onvermijdelijk uit, zoals jij je hebt uitgebreid toen jij en hij je met elkaar verbonden. Ze reikt onvermijdelijk voorbij zichzelf, zoals jij voorbij het lichaam hebt gereikt om jou en je broeder verbonden te laten worden. En nu breidt de gelijkheid die jij gezien hebt zich uit, en neemt uiteindelijk alle besef van verschillen weg, zodat de onderliggende gelijkheid geheel zichtbaar wordt. Dit is de gouden cirkel waar jij de Zoon van God herkent. Want wat in een heilige relatie ontstaat, kan nooit eindigen. (T22.Inl.3-4) 

De ‘Heilige relatie’ voert naar de eenheid met al wat leeft, met God. 

Maar hoe kun je oefenen in de eenheid? Eenheid is alles wat er is. Eenheid IS. Jij Bent Eenheid. Daar valt toch niet in te oefenen? Is het niet zo, dat alleen een persoon het idee kan hebben dat er geoefend moet worden? Een idee waarmee je jezelf buiten de eenheid plaatst en dat als zodanig ook beleefd. Het enige waarin geoefend kan worden is het idee loslaten dat er iets te oefenen valt. Als er geen gehechtheid is aan het ego, kun je alles gewoon laten zijn zoals het is. Dan hoeft er ook niets afgelegd te worden. Dan Ben je.  

Zie jezelf in de eenheid als deel van de eenheid. Je kunt niet oefenen in wat je al bent. Dat wat jou de eenheid niet laat voelen ben jijzelf als persoon. Je kunt niets doen om te worden wat je al bent. Het enige wat je kunt doen is steeds weer onderkennen dat je het al bent en dat inzicht diep in je door laten dringen. Ga uit van de eenheid die je bent en ga niet uit van de eenheid die je moet worden. Denk met God. Dat is de omslag in waarneming.  

Dan moet ik denken aan wat er in de Cursus staat bij les 51: Deze gedachten betekenen niets.

De gedachten waarvan ik mij bewust ben, betekenen niets omdat ik probeer te denken zonder God. Wat ik ‘mijn’ gedachten noem, zijn niet mijn werkelijke gedachten. Mijn werkelijke gedachten zijn de gedachten die ik denk met God. Ik ben ze me niet bewust, omdat ik mijn gedachten hun plaats heb laten innemen. Ik ben bereid te erkennen dat mijn gedachten niets betekenen en bereid ze los te laten. Ik besluit ze te laten vervangen door wat zij vervangen wilden. Mijn gedachten zijn zonder betekenis, maar heel de schepping is aanwezig in de gedachten die ik denk met God. (Wd1.h1.51:4)

Die eenheid heb ik ervaren tijdens mijn BDE en na mijn Godsherinnering. Soms iets verdund, maar altijd aanwezig. En als je het voelt, heb je in feite vanuit je Zelf een heilige relatie met iedereen. Dat het als zodanig niet onderkend wordt door de ander doet aan je eigen gevoel niets af. Maar soms kan het zijn dat je iemand ontmoet waarin het wederzijds herkend en beantwoord wordt. Ja, dan kan er iets gebeuren dat de zaak als het ware omhoog tilt. 

Hoe dan ook, sommige relaties kunnen vanuit ons menszijn misschien niet perfect lijken, maar vanuit een geestelijk perspectief zijn alle relaties heilig. Iedere relatie biedt de mogelijkheid om te groeien in liefde en wijsheid en biedt een deur tot het goddelijke. 

Ja, ‘Gods zoon’ is aanwezig in vele miljarden vormen. En iedere identificatie met welk zogenaamd eigen lichaam/persoon dan ook is een ontkenning van die eenheid. Het lichaam verdwijnt als sneeuw voor de zon en veranderd per seconde, met inbegrip van de emoties en gedachten. Wij zijn de Woonkamer en onze zogenaamde huidige persoonlijkheden acteren daarin.

Wij zijn de spelers in het toneelstukje in mijn droom ‘De nieuwe school’.

In de Ontmoetingsdroom betrad Tetty de woonkamer van Jan. Er was begeleiding aanwezig. De vraag is of Jan ook haar woonkamer zal betreden.

Ja, dat is aan jou. Als dat de bedoeling is, zul je de begeleiding voelen. De begeleiding is er altijd. Of je het nu voelt of niet. Aan de andere kant is het zo dat er geen mijn of jouw woonkamer is. Er is slechts één woonkamer, waar we één zijn omdat we ÉÉN zijn. 

Wordt de Tussendeur geopend?

Er is geen tussendeur. Alleen als jij denkt dat die er is, zal hij er zijn. 

Kunnen ze één van Geest zijn? 

We zijn al één van Geest. Maar zolang jij je afvraagt of je het kunt? Waarom verloopt het contact tussen ons zoals het verloopt? Waarom gaan wij deze weg samen? Het is allemaal al gaande. Dit is allemaal onderdeel daarvan. De Geest stelt geen voorwaarden waaraan eerst voldaan moet worden om één te zijn. Dat voel je in je hart. De enige die mogelijk voorwaarden stelt om te komen tot, ben jezelf. Als je mogelijk een te vastomlijnd idee hebt van hoe eenheid er volgens bepaalde ‘regels’ uit moet zien en hoe je daar moet komen, en dat niet als zodanig ingevuld ziet, kan het zijn dat, als er net iets buiten dat lijntje valt, de eenheid je ontgaat terwijl die er is.

wordt vervolgd…tot NU…

Posted in 057 - Woonkamer van Eenheid | Leave a comment