Category Archives: 055 – Het ritme van vertrouwen

Het Pad van de Pelgrims – Het ritme van vertrouwen

Er klinkt een diepgaand geluid, een oerklank uit de diepste grond. Het is de grondslag van het leven. Het heet ‘verandering’. Het weerklinkt in de pelgrims die de verandering zijn waar de mensheid bewust dan wel onbewust naar verlangt. Het verlangen om volledig samen te vallen met wie we ten diepste Zijn. De pelgrims bewegen zich op het ritme van vertrouwen dat nodig is voor verandering.

Vertrouwen dat Het Leven beter weet wat goed voor je is dan jezelf. Zie het leven als materiaal voor verandering en gebruik het als zodanig. Je krijgt wat je nodig hebt voor je innerlijke groei en niet altijd wat je denkt nodig te hebben. In de grondslag van het leven resoneert alles wat was, is en zal zijn. Het is de oergrond van het bestaan waar je in rust. Dat weten draag je met je mee en daaraan ontspruit vertrouwen.

De pelgrims geven elkaar het vertrouwen dat alles volgens plan verloopt.

Tetty, ik zie en voel jou nog steeds als een oude bekende in wier aanwezigheid ik een sterk gevoel van rust ervaar. En dat komt niet louter voort uit je persoonlijkheid of gedragingen. Het is iets anders. Het is niet van deze wereld. Het zit dieper dan en achter de persoons(ego)-kenmerken die we beiden regelmatig etaleren. Het voelt als iets wat moet groeien…

…en groeiende is, zoals de plant in het licht. 

Nadat in mij, na onze eerste ontmoeting, de vage stille wens is ontstaan om op te trekken met iemand die op hetzelfde spoor zit, is het geleidelijk aan bij mij een besef geworden dat we van Hogerhand op hetzelfde spoor gezet zijn.

Het spoor waarop we uitgenodigd en uitgedaagd worden om onze missie te voelen en op te pakken. Kom droomreiziger, Teamwork makes The Dream work. Niemand is bij toeval waar hij is. Een onzichtbare hand heeft deze goddelijke afspraak genoteerd in de agenda van het universum. En het moment is nu. 

Ja, eigenlijk gebeurde het gewoon. Het ging vanzelf zoals het ging. Maar als er een besef is, dan is dat momenteel dat het nu zo moet zijn. En voor hoelang is niet belangrijk. Dat ligt al vast op een ander niveau, dus daar hoeven we ons niet druk over te maken.

We hebben al veel gepraat om dat spoor goed in beeld te krijgen, er zijn enkele wissels genomen en de persoonlijkheden met hun specifieke trekjes en ervaringen in het mensenleven lopen soms in de weg. De zoektocht met iemand anders gaan is geweldig, want je bent ook die ander. Maar het ego vindt dat niet en zal op alle mogelijke manieren trachten de gezamenlijke zoektocht te saboteren.

Tuurlijk, het ego voelt zich bedreigd. Het ego dat zichzelf als een individueel en speciaal wezen ziet, wil ons onbewust houden. Het ego gaat er prat op zich te onderscheiden. Een groot gedeelte van ons leven hebben wij, vanuit onbewustheid, ons daarmee geïdentificeerd. M.a.w. we zijn het ego geworden. Maar inmiddels hebben we ontdekt dat dat niet is wie wij zijn.  

Maar op de een of andere manier vergeten we steeds weer dat we de waarnemer zijn. Dus mocht het ego opspelen, wees je dan bewust dat je niet het ego bent, maar de waarnemer die de spelletjes van de jantjes ziet en doorziet, zonder zich daarmee te vereenzelvigen. Want anders zit je voor je er erg in hebt in het egoverhaal dat een eigen leven gaat leiden, wat niet ten Leven leidt maar jou aan het leven doet lijden. Blijf eruit en neem het waar. Vergeet dat niet.

Ja, dan komt het kalenderblaadje van onlangs weer mijn bewustzijn binnendwarrelen, met daarop de tekst van Tolle wat over de waarnemer gaat. Op een ander blaadje staat trouwens een stukje tekst van Tolle wat daarop aansluit. Luister, dan lees ik het je voor: 

De meeste mensen verwarren het Nu met wat er gebeurt in het Nu, maar dat is wat anders. Het Nu is dieper dan wat erin gebeurt. Het is de ruimte waarin het gebeurt. 

Misschien kun je het Nu waarover Tolle het heeft nog het beste vergelijken met je woonkamer. Je kunt er alleen zijn of met vrienden, je verjaardag vieren, een boek lezen, rondlopen of op een stoel zitten. Leeg of gevuld, badend in het zonlicht of gehuld in de duisternis, de ruimte waarin alles zich voltrekt, zal altijd dezelfde blijven. Hetzelfde geldt voor de inhoud van je geest. Ook die kan nooit met de inhoud samenvallen.

Volgens Tolle zijn het eeuwige nu en onze diepste natuur twee kanten van dezelfde medaille.

Een verlichte geest ervaart zichzelf slechts als toeschouwer van alles wat er in de huiskamer van zijn geest gebeurt. Daarom leeft hij te allen tijde in het eeuwige Nu. Niet getreurd als je nog niet zover bent. Ook jouw mogelijkheden om een stapje dichter bij de waarnemer in jezelf te komen zijn onbegrensd. Ze liggen zelfs voor het grijpen, elk moment dat je je even helemaal ontspant en overgeeft aan de stilte. 

Nou, dit stukje tekst illustreert aardig wat Jerfaas is binnen ‘mijn’ beleving. 

JJ, als twee personen zijn we de belichaming van afgescheidenheid. Maar we worden aangestuurd door een ziel, een Hoger Zelf, dat ons niet alleen heeft geïnspireerd om naar elkaar op zoek te gaan, maar ons ook zal inspireren om het hoogste en mooiste, ons Zelf, in elkaar te herkennen. Laten we ons daar door gidsen, zodat we in deze tijdelijke wereld van fysieke verschijningsvormen, waaronder onze lichamen, de weg van God bewandelen. Met vertrouwen. 

Vertrouwen daagt de ziel uit verder te gaan dan men kan zien.

(William Blake) 

Laat je ziel aangeraakt worden, laat het gebeuren, laat het stromen. Als je je overgeeft aan die stroom, maak je ruimte voor verandering. De verandering waarin dualiteit plaats maakt voor liefde en harmonie. Want wat is verandering anders dan Liefde die haar oneindige verhaal ontplooit.  

Laat je meevoeren naar nieuwe onbekende wateren.

Kom water-lander, vouw je ziel tot een bootje en hijs de zeilen. Laat je meevoeren op de stroom van het leven, met vertrouwen dat er een kracht is die voor je zorgt.  

Hij voert mij zachtjes aan zeer stille wateren.

(Psalm 23) 

Ja, de Heilige Geest is bij ons beiden aan boord en die zal het een en ander wel aansturen.

wordt vervolgd…tot NU…

Posted in 055 - Het ritme van vertrouwen | Leave a comment