Category Archives: 054 – De Heilige Relatie

Het Pad van de Pelgrims – De Heilige Relatie

Twee denkgeesten met één intentie worden zo sterk dat wat zij willen de Wil wordt van God. (Wd1.185.3:1) 

Tetty, nu de eerdere trigger ‘de weg samen gaan’ is weggegaan, wil ik nog even teruggaan naar iets wat ik in verband daarmee ook noemde. Het is het begrip ‘heilige relatie’ uit de Cursus.

Aangezien het TV scherm laat zien dat de ‘heilige relatie’ nog niet haarscherp in beeld is, wordt het blauwe boek opengeslagen om enige verheldering te geven.

Gods Leraar spreekt tot elk tweetal dat zich verbindt met het doel om te leren. Vanwege dat doel is de relatie heilig en God heeft beloofd in iedere heilige relatie Zijn Geest te zenden. In de onderwijs-leersituatie leert ieder dat geven en ontvangen hetzelfde zijn. De scheidslijnen die ze hebben getrokken tussen hun rollen, hun denkgeesten, hun lichamen, hun noden, hun belangen en alle verschillen waarvan ze dachten dat die hen van elkaar scheidden, vervagen, verflauwen en verdwijnen. Zij die dezelfde cursus willen leren, delen één belang en één doel. En zo wordt hij die leerling was zelf een leraar van God, want hij heeft de enige beslissing genomen waardoor hij zijn leraar gekregen heeft. Hij heeft in iemand anders dezelfde belangen gezien als die van hem. (H2.5:3-9) 

Alleen al dit besef maakt mij nederig en dienstbaar, JJ. Hoeveel Liefde spreekt hieruit! Ik moet denken aan wat geschreven staat in les 167: 

We delen één leven met elkaar, omdat we één Bron hebben, een Bron van waaruit volmaaktheid tot ons komt en altijd in elke heilige denkgeest verblijft die Hij volmaakt geschapen heeft. (Wd1.167.12:1) 

Herinner jij je trouwens nog de uitspraak waarmee ik mijn beschouwing over ‘De nieuwe schoenen’ besloot? Ik zei: ‘Ik ben mijn eigen Verlosser en daartoe leidt het Pad’. En wat zegt de Cursus? 

Verlossing kent geen toeval. Zij die elkaar moeten ontmoeten zullen elkaar ontmoeten, omdat ze tezamen de mogelijkheid tot een heilige relatie hebben. Ze zijn klaar voor elkaar. (H3.1:6-8)

Wij zijn elkaars Verlosser. 

Verder staat er geschreven: Elke onderwijs-leersituatie is maximaal in de zin dat elke betrokkene zoveel van de ander zal leren als waartoe hij op dat moment in staat is. In die zin, en alleen in die zin, kunnen we van onderwijsniveaus spreken. Op deze manier gebruikt, betekent de term dat het tweede onderwijsniveau een relatie is van langere duur, waarin twee mensen een tijdlang een nogal intense onderwijs-leersituatie aangaan en dan schijnbaar uit elkaar gaan. Zoals bij het eerste niveau zijn deze ontmoetingen niet toevallig, noch is wat het einde van de relatie lijkt te zijn werkelijk het einde. Wederom heeft ieder zoveel geleerd als waartoe hij op dat moment in staat is. Maar allen die elkaar ontmoeten zullen elkaar eens weer ontmoeten, want het is het lot van alle relaties om heilig te worden. God vergist zich niet in Zijn Zoon. (H3.4:1-7)

In deze bewoordingen herken ik in alle opzichten de relatie met Maurice, zoals ik het ervaren heb. Een relatie die weliswaar plaatsvond binnen de coach/cliënt situatie, maar in de wetenschap van de verbinding in de Geest die er tussen ons was en die als zodanig voor mij ook voelbaar tot uitdrukking kwam. Binnen het Grote Plan heeft het schijnbare beëindigen van deze relatie de volgende stap ingeluid. Maar de relatie die vorm kreeg in Maurice en Tetty zal nooit eindigen en in die zin zijn wij nooit uit elkaar gegaan. Wij zullen elkaar in ieder geval aan gene zijde weer ontmoeten en elkaar wederom Liefdevol in de armen sluiten. 

Vervolgens staat er: Het derde onderwijsniveau doet zich voor in relaties die, eenmaal gevormd, een leven lang duren. Dit zijn onderwijs-leersituaties waarin aan elke persoon een uitgezochte leerpartner wordt gegeven die hem onbeperkte leerkansen biedt. Van deze relaties zijn er doorgaans weinig, want hun bestaan houdt in dat de betrokkenen gelijktijdig een stadium hebben bereikt waarin de onderwijs-leerbalans daadwerkelijk perfect is. (H3.5:1-3)

Nou, in zoals ik het voel en ervaar bevind ik mij in relatie tot Jan Jerfaas in dit derde onderwijsniveau.

Dit betekent niet dat ze dit per se onderkennen; in feite doen ze dat in het algemeen niet. Ze kunnen zelfs enige tijd, en misschien wel voor het leven, heel vijandig tegenover elkaar staan. (H3.5:4-5) 

Ik stel voor dat we dat, zo zich dat al heeft voorgedaan, maar laten bij die vorige levens die we gedeeld hebben. We zijn niet voor niets nu met elkaar verbonden en als pelgrims op het Pad terechtgekomen, dus laten we die perfecte onderwijs/leerbalans vooral onderkennen en voor ogen houden als Dreamstormers en  Oceandreamers.

Maar mochten ze besluiten die te leren, dan ligt de volmaakte les voor hen binnen handbereik en kan die worden geleerd. En als ze besluiten die les te leren, dan worden zij de verlossers van de leraren die de moed verliezen en het schijnbaar zelfs laten afweten. Geen leraar van God die er niet in slaagt de Hulp te vinden die hij nodig heeft. (H3.5:6-8)

En zo is het! Amen!

wordt vervolgd…tot NU…

Posted in 054 - De Heilige Relatie | Leave a comment