Category Archives: 052 – Het Pelgrimslied

Het Pad van de Pelgrims – Het Pelgrimslied

Just be the space for it…het besluit is eensgezind genomen. De droomgenoten zullen gezamenlijk de ruimte zijn voor het schrijven van het boek over de weg naar blijvend geluk. Nu en voor altijd. Tijdelijk geluk klinkt als  ‘Love is in the air’, maar…eeuwigdurend…in Heaven on Earth…is het H.O.E. genaamd…‘Love is in the Space’.

Op het scherm van Jerfaas verschijnt een uitzending van Eckhart Tolle waarin hij over Liefde spreekt.

Maar de echte Liefde komt naar voren als je verbonden bent met de diepere Ik, de ik die geen vorm heeft. Het ene dat jou nooit verlaat, het ene ingrediënt dat er altijd is, waar je ook bent, wat je ook doet, wat je meemaakt, dat nooit verandert, de Ik, het Bewustzijn wat je bent. Als je in verbinding daarmee leeft, daarop afgestemd, dan komt de echte liefde, want als je een ander mens ontmoet kun je ook in hem voelen dat in de diepte dezelfde Ik is, dat is ook jouw identiteit, je herkent jezelf in die ander en die ander als jezelf. En je voelt een diep verbinden, dieper dan wat je kunt zeggen of denken over die andere mens. En dat is echte liefde, je bent niet afgescheiden, je bent één. 

Love is in the Space. Here I AM. Met de woorden van Tolle: ‘En je voelt een diep verbinden, dieper dan wat je kunt zeggen of denken over die andere mens. En dat is echte liefde, je bent niet afgescheiden, je bent één’ is alles gezegd.  

Hemel en aarde komen in ons samen, JJ. De tekst van Tolle is, gezien mijn ervaring, heel herkenbaar voor mij. Zoals de tekst van de Cursus ook goed aansluit bij mijn ervaringen, ook al klinkt het taalgebruik van de Cursus wel eens wat omslachtig en gezwollen. Maar alles leidt tot ‘Love is in the Space’. Laten we ook het voornemen om het boek te schrijven in de ‘space’ plaatsen, zodat het alle ruimte krijgt om zich verder te ontwikkelen, hoe dan ook.

In de ‘Space’ bestaat dit boek al. Het moet alleen nog door Green Eyes heen vormgegeven worden. Het is in beweging gezet. Al brainstormend op de weg die open voor hen ligt, worden de eerste woorden in hen neergelegd die vorm gaan geven aan het boek Groen Geluk.

Maar na een voortvarend begin onderbreken de water-landers het groen gelukkige schrijfproces. De ontwikkeling van de pelgrims is kennelijk van groter belang. De reisbeschrijving van het pad van de pelgrims neemt hen in beslag. En van over de oceaan klinkt het lied dat raakt aan het hart van de pelgrim. 

Pilgrim, how you journey

on the road you chose

to find out why the winds die

and where the stories go.

All days come from one day

that what you must know,

you cannot change what’s over

but only where you go.

≈ 

One way leads to diamonds,

one way leads to gold,

another leads you only

to everything you’re told.

In your heart you wonder

which of these is true;

the road that leads to nowhere,

the road that leads to you.

Will you find the answer

in all you say and do?

Will you find the answer

in you?

≈ 

Each heart is a pilgrim,

each one wants to know

the reason why the winds die

and where the stories go.

Pilgrim in your journey

you may travel far,

for pilgrim it’s a long way

to find out who you are….

(Enya)

Kom JJ, zoals The Dream ons ooit geroepen heeft om op weg te gaan naar Niets, zo duwt the road that leads to nowhere ons in die richting verder. We zullen dan ook niet meer brainstormen over Groen Geluk. We zullen alleen nog maar dreamstormen. Omdat we de Dreamstormers zijn. En laten we niet minder groen gelukkig gaan waar het verhaal gaat. From Space to Space, with Love. Want het pad van liefde begint nergens anders dan onder onze voeten. 

En ‘Boven’ wordt geknipoogd.

wordt vervolgd…tot NU…

Posted in 052 - Het Pelgrimslied | Leave a comment