Category Archives: 046 – Een lied van overgave

Het Pad van de Pelgrims – Een lied van overgave

‘Wat niet mogelijk is voor de mens, is mogelijk voor Hem’ echoot in haar door. Ze valt stil en zwijgend valt de nacht stil in de dag. Zo wordt er ook een punt gezet achter de dag die veel heeft gebracht. En de nacht? Wat brengt de nacht de droomreizigers?

In de nacht wordt haar niet iets gebracht, maar wordt hem iets gebracht. Een aloud gezang dat vanuit het liedboek in het vergeetboek is geraakt. Ooit veel gezongen heeft het lange tijd geen stem meer gekregen. Maar nu wordt het hem ingegeven om nieuw leven ingeblazen te worden voor het nieuwe leven waar zij op roze gympen ingestapt is. Hij stelt het op schrift en terwijl hijzelf even uit beeld blijft, brengt hij het bij haar in beeld met de woorden: ‘Leg dit naast de twijfel in de droom’. 

Neem mijn leven, laat het, Heer,

toegewijd zijn aan Uw eer

Maak mijn uren en mijn tijd

tot Uw lof en dienst bereid.

≈ 

Neem mijn handen, maak ze sterk,

door Uw liefde tot Uw werk

Maak, dat ik mijn voeten zet

op de wegen van Uw wet

Neem mijn stem, opdat mijn lied

U, mijn Koning, hulde bied’.

Maak, o Heer, mijn lippen rein,

dat zij Uw getuigen zijn.

Neem mijn zilver en mijn goud,

dat ik niets daarvan behoud.

Maak mijn kracht en mijn verstand,

tot een werktuig in Uw hand.

≈ 

Neem mijn wil en maak hem vrij,

dat hij U geheiligd zijn.

Maak mijn hart tot Uwen troon,

dat, o Heer, Uw geest er woon’.

Neem ook mijne liefde, Heer;

‘k Leg voor U haar schatten neer.

Neem mijzelf, en ’t allen tijd

ben ik aan U toegewijd.

 (gezang 473 – Liedboek voor de Kerken)   

Nietsvermoedend leest TV wat er op het scherm verschijnt en wow…daar gebeurt het. De woorden komen met zoveel kracht haar hart binnen dat ze al bij de eerste zinnen in huilen uitbarst. En ze voelt: hier gebeurt iets in mij, dit is raak. En gedurende de dag is het steeds raak. Niet dat de hoeveelheid tranen nu een graadmeter zijn, maar het geeft wel aan dat er innerlijk iets gebeurt.

Ooit hoorde ze iemand zeggen: ‘Tranen zijn de woorden die het hart niet kan uitspreken’, maar van water-lander tot water-lander kan ze, ondanks de waterlanders, vanuit haar hart spreken. 

‘Neem mijn leven, laat het, Heer, toegewijd zijn aan Uw eer.’ Ja, dit is wat ik wil, JJ, en wat ik iedere dag weer doe en probeer te doen. Dit is mijn dagelijks gebed: om de Liefde die ik ben te leven. Bij de taak die mij toevertrouwd wordt, om te schrijven en te spreken, is er iedere keer weer de twijfel of ik het wel kan, of ik het wel weet…Terwijl ik al die jaren heb ervaren dat ik het weet, dat ik het kan, dat ik geleid word, dat ik in verbinding sta met de Bron, en toch… 

En dan krijg ik drie betekenisvolle dromen, prachtig, een geschenk, waarin mij wederom alles aangereikt en duidelijk gemaakt wordt wat overgave en vertrouwen betreft. Maar Onze Lieve Heer heeft natuurlijk al bemerkt dat dat nog niet diep genoeg is binnengekomen bij Tetty en vervolgens wordt Jan Jerfaas ingeschakeld om nog eens de boodschap te brengen. Nou, die is aangekomen.  

Door jouw betrokkenheid, JJ, hoor ik Gods stem en voel ik dat mij met hart en ziel iets gegeven wordt. Ik neem het mij zeer ter harte en met ontroering bewogen, lieve beste Jan Jerfaas, wil ik je HARTelijk danken dat je mij dit lied onder Green Eyes hebt gebracht. Je hebt het niet beter kunnen doen. Je had er wel een pakje zakdoekjes bij mogen leggen. 

Dat is geweldig om te horen, TV. Vannacht werd ik diverse keren wakker met dat lied in mijn hoofd. Ik weet niet hoe lang het geleden moet zijn dat ik het hoorde. En in de ochtend ‘voelde’ ik dat het voor jou bestemd was. Mijns inziens is het een teken dat de wederzijdse afstemming begint te werken. De Heilige Geest, zeg maar de H.G., gaat ons bereiken via de ander.

Wij Zelf zijn alleen Liefde, alleen Vreugde. God schiep ons als zichzelf. Al het andere van een lichte irritatie tot grote woede of verdriet, of twijfel, of noem maar op, is van het ego. En daar worden we stap voor stap, of van week tot week zoals de symboliek in de droom laat zien, van verlost onder Zijn Leiding. Je zult nog wat meemaken als we deze weg samen kunnen gaan. Op die weg zijn lichaam, wereldse naam en de zogenaamde persoonlijkheid van geen belang. Ze staan zelfs in de weg! De Cursus noemt dat een Heilige Relatie. Als twee of meer mensen de Heilige Geest in hun leven uitnodigen, dan worden zij één van geest. Dat is de opstap naar het ‘werkelijk bij God’ zijn, dus vertoeven in de absolute eenheid. Misschien klinkt dit wat vreemd, maar het zal je duidelijk worden. Het is net als wij ten diepste, in de wereld maar niet van de wereld.

wordt vervolgd…tot NU…

Posted in 046 - Een lied van overgave | Leave a comment