Category Archives: 045 – De nieuwe school

Het Pad van de Pelgrims – De nieuwe school

Het is nog vroeg in de ochtend als de droomreizigers ‘de nieuwe school’, die in de eerdere nachtdroom gestalte kreeg, ‘binnengaan’ om te zien welke leerzame lessen het huisvest. En AL ziende worden die lessen één voor één zichtbaar.

Tetty, de school is symbool voor de leerschool van het leven, waarin wij als ziel ervaringen op kunnen doen, zodat we het hoogst mogelijke potentieel kunnen bereiken.

Ja, maar in feite valt er niets te leren, want je weet alles al. Het is meer een kwestie van het ont-leren van datgene wat jou in de weg staat om jezelf te her-inneren en te ervaren als wie je ten diepste bent.  

Ik voel innerlijk dat ik mij bevind in een volgende fase van mijn ontwikkeling, waarin ‘nieuwe’ vermogens of vaardigheden tot ontwikkeling zullen komen. Het ‘als de leerling er klaar voor is, verschijnt de leraar’ wat door de Ontmoetingsdroom ook al ter sprake kwam, laat zich hier opnieuw zien. Een leraar staat voor iets wat ik zelf of aan anderen kan leren, want ik ben zowel leerling als leraar. 

Maar in deze nieuwe leerfase werk je niet alleen aan je eigen ontwikkeling, Tetty, maar draag je ook de zorg voor een veranderingsproces in het algemeen, waarin ‘voeding geven aan’ en ‘het opruimen en schoonhouden van’ een belangrijk element zijn. Wat zeggen de planten en de vloer jou?

Planten staan symbool voor voortgaande verandering vanwege het proces van groei en ontbinding dat planten van nature doormaken. Omdat ze sterven en weer opnieuw groeien staan ze ook voor dood en wedergeboorte. In spirituele zin wijzen planten op de levenskracht die alles doordringt.  

Zoals ‘het meer van Lugano’ ook al te zien gaf, staat water voor gevoel en is het de essentie van het leven. Het feit dat mij gevraagd wordt de planten water te geven laat zien dat ik vanuit mijn gevoel voeding dien te geven aan het veranderingsproces waarbij de essentie van het leven de voedende factor is. 

De vloer is de basis die ons draagt, JJ, en kan ook symbool staan voor de scheiding tussen het bewuste en onderbewuste. Het is belangrijk om eventueel vuil, als zijnde belemmeringen, tussen het bewuste en onderbewuste, die de scheiding in stand houden, op te ruimen. Zodat de basis ‘schoon’ is, er geen weerstand is en de Waarheid zo zuiver mogelijk gezien kan worden. Het is mijn taak om daar behulpzaam bij te zijn. 

Wat het vegen van de vloer betreft wordt er wel gezegd dat er mogelijk veel spirituele kennis vergaard is waarover nu nagedacht wordt. Er kunnen elementen van verwarring zijn en misschien wordt nu de tijd genomen om die op te ruimen.

Het kan als het ware een schoonmaakproces zijn waarbij de bezem gehaald wordt door zaken uit het verleden of dingen die niet meer ter zake doende zijn en die je als zodanig niet langer dienen.  

Nou, de grote schoonmaak is al eerder ter sprake gekomen op ons pad. Je vertelde mij toen dat het uiteindelijk wel zo is dat ik er zelf met de bezem doorheen zal moeten, en zie hier…jij staat zelf al met de bezem in de hand te vegen. Je maakt het wel aanschouwelijk, TV. Maar hoe dan ook, bij het uitvoeren van de taak die jou gegeven is, kom je dus bepaalde belemmeringen tegen. 

Ja, er kunnen omstandigheden zijn, die ik als belemmeringen zie, waardoor ik ‘de vloer niet zo schoon krijg’ zoals ik zou willen. In dat wat ik in mijzelf opruim en wat tegelijkertijd een groter algemeen belang dient, word ik geconfronteerd met de manier en het niveau waarop de ander leert, ervaart en zich ontwikkelt en daarbij mogelijk nog afhankelijk is leermiddelen en leerboeken. En dat heb ik te accepteren in plaats van dat ik graag zou willen dat die ander dat ook maar gaat opruimen.  

Maar zo te zien ga je daar dus behoedzaam mee om, dan wel omheen. Wellicht moet je ook accepteren dat je je taak niet in één keer kunt uitvoeren en als het ware delen afwerkt waar dat mogelijk is.

Daarin klinkt ook door dat ik doe wat ik moet doen en wat onder de gegeven omstandigheden mogelijk is, zonder daar voor mijzelf en naar de ander toe te kritisch in te zijn of daar een oordeel over te hebben. 

Vervolgens zie je dus ook dat er een belangrijk algemeen leermiddel is wat extra aandacht vereist wat niet uitgesteld kan worden.

Er wordt mij iets gevraagd. Er doet zich iets voor waar ik op in moet spelen. Ik zie een omstandigheid die niet optimaal is en zonder probleem pak ik het aan. Er staat mij niets in de weg om dat wat ik kan doen, ook te doen. Er is geen sprake van vrijblijvendheid. Als ik niks doe, zal dat gevolgen hebben. Dan is er geen groei mogelijk. De plant heeft dorst. Wij zijn die plant.

Het heeft ‘levend water’ nodig, wat in overvloed beschikbaar is en waar niets van verloren gaat.

Dan zie je dus dat hoe de uiterlijke omstandigheden ook mogen zijn, de essentie van het leven niet weg kan vloeien. Zoals Jezus zegt:  

Als iemand dorst heeft, laat hij tot Mij komen en drinken. Wie in Mij gelooft, zoals de Schrift zegt: Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien.

(Johannes 7: 37-38) 

Dit heeft te maken met de werking van de Heilige Geest die voortdurend door ons heen wil werken, als wij ons daar voor openstellen. 

Zo kan, voordat het onderwijs pas echt begint, ter overbrugging een rustperiode extra voedend zijn.

Ja, en dan is de tijd gekomen voor het creëren en opvoeren van het leerzame toneelstukje. Een toneelstukje geeft een kijkje ‘achter de schermen’ van gedachten en gevoelens, waarvan  jezelf de regisseur, het script en de acteur bent. Het idee van een toneelspel in een droom benadrukt het idee van de microkosmos binnen de macrokosmos, het kleine in een breder kader, zoals ik later in de droom zelf ook al constateer. 

Je dient het leven te beschrijven zoals het stap voor stap meer inhoud, vreugde en liefde kan krijgen en wat op een leuke manier aanschouwelijke gemaakt kan worden voor alle leerlingen.

En wat je gaat schrijven of samenstellen zal zowel voor jezelf als voor anderen van grote betekenis zijn. Ook de Cursus stelt dat je als leerling en leraar altijd leerling en leraar voor elkaar bent.

Ik wil het graag, JJ, maar ik vraag mij af of ik het kan. 

Je twijfelt of het mogelijk is en ook voor iedereen interessant genoeg om alle aspecten van het leven via het uitbeelden door slechts twee personen tot uitdrukking te laten komen. Om iedere week, zeg maar iedere stap, boeiend te maken lijkt voor jou alleen kennelijk moeilijk. Maar…er lijkt nog een speler in het spel te zijn, Tetty. En voor een script wat boeiend blijft, kan dus door die twee spelers geput worden uit een onbeperkt Himalaya-gebergte van informatie. WIE ZOUDEN WIJ ZIJN ZONDER BOEKEN, CD’S EN DVD’S?? 

Nou, om precies te zijn, de vraag die ik jou tijdens onze eerdere communicatie stelde was: WAT zijn wij zijn zonder boeken, cd’s en dvd’s? Maar goed, diep in mijn hart voel ik dat het mogelijk is omdat iedere situatie in het klein het grote weerspiegeld, en een man en een vrouw tezamen de afspiegeling zijn van alles en iedereen en het volledige potentieel in zich dragen. Het bepaalt mij erbij dat hoewel de middelen beperkt lijken, ze feitelijk alles in zich hebben en de kunst is om dat eruit te halen. 

Man en vrouw zijn inderdaad een symbool van eenheid en staan samen model voor de gehele mensheid. Alles is holografisch, van micro tot macro.

En toch voel ik de beperkingen van mijn middelen. Is het mogelijk? Mijn twijfel of ik dit kan steekt de kop op, JJ. Dat is het punt waar het om draait. 

Tetty, daar moet je geen punt van maken. Wanneer de plant maar genoeg ‘levend water’ krijgt, zal hij blijven groeien. En wat niet mogelijk is voor de mens is mogelijk voor Hem. PUNT!

wordt vervolgd…tot NU…

Posted in 045 - De nieuwe school | Leave a comment