Category Archives: 043 – Een dagdroom

Het Pad van de Pelgrims – Een dagdroom

En het waakbewustzijn blijkt niet in staat de nachtdroom te verbleken.

Goedemorgen Jan Jerfaas, laten we de dag beginnen met de slaap uit onze ogen te wrijven. Ik zou jou graag de boodschap willen laten zien die ik in een droom van de slaaptijd uit het zogenaamde parallelle universum heb ontvangen. Maar zou jij eerst willen onthullen wat jij nog geheimhoudt en mij de dagdroom willen vertellen die jij onlangs hebt beleefd?

En terwijl de pelgrims elkaar daarbij letterlijk diep in de Green Eyes kijken, vertelt hij:

In de toekomende tijd zal het Bewustzijn op aarde flink gaan toenemen en dat zal vooral gebeuren via de jonge mensen. Op vele manieren zal dat over de hele wereld gestalte gaan krijgen en Tetty en Jan zouden daar een handje bij gaan helpen door een boek te schrijven. Dat boek zou een roman zijn waar een bewustwordingsboodschap in verweven zit die voor jonge mensen begrijpelijk is. Er zouden twee hoofdpersonen zijn in het boek, een jongen en een meisje. Op die manier kunnen alle lezers zich optimaal identificeren met die hoofdpersonen.

Het boek zou gericht zijn op de 2e en 3e klas van de middelbare school en onder begeleiding van de leraar Nederlands en de Godsdienst-leraar verplicht gelezen moeten worden, want er hangt ook een cijfer aan vast. Maar die verplichting zal de kinderen niet zwaar vallen, want het zal een heel leuk boek zijn en men wil het gewoon lezen, want het gaat er over hoe je geluk in je leven gaat ervaren.

Verder heb ik geen details gezien, Tetty, en ook geen aanwijzing of het in dit leven was of een volgend leven. Het was een dagdroom of een gedachtenserie die plotseling opkwam uit een onbekende bron, zonder hoofdletter.

wordt vervolgd…tot NU…

Posted in 043 - Een dagdroom | Leave a comment