Category Archives: 034 – Symbolen

Het Pad van de Pelgrims – Symbolen

Als ik naar ‘symbolen’ kijk, JJ, dan ‘zie’ ik dat in het algemeen gezegd wordt dat symbolen een universele en heilige taal zijn waar een sterke zeggingskracht vanuit gaat. Het gaat voorbij de woorden en is krachtiger dan welke geschreven taal ook. Het vindt wereldwijd zijn weerklank in alle mensen, ongeacht de taal die ze spreken. Waar woorden vaak niet toereikend zijn kunnen symbolen je een sleutel aanreiken tot zelfkennis. De taal van beelden kan diep inwerken op het onderbewustzijn en het gevoelsleven. En zo ervaar ik het ook.  

In mijn boek ‘Verdwaald verlangen – Een zoektocht naar de hemel op aarde’ heb je kunnen lezen hoe aan de hand van beelden uit het dagelijks leven ik voor het eerst iets kon zien van de symboliek en de betekenis die het heeft omtrent mijzelf. Op dat moment opende zich iets in mij en het leek alsof ik mij iets ging herinneren van wat ik lang vergeten was. De taal van de beelden. Ik werd mij bewust dat als ik de symbooltaal opnieuw zal leren verstaan en mijzelf daarin zal herkennen, ik door die verbinding zal zien dat deze wereld van uiterlijke verschijnselen een afspiegeling is van mijn innerlijke wereld en mij als zodanig daarover iets te vertellen heeft.  

Het hele leven is symboliek, JJ. Met name dromen staan natuurlijk bol van symboliek, evenals sprookjes, waarin ook veel archetypen voorkomen. Vanaf jongs af aan ben ik een groot liefhebber van sprookjes. Als 5-jarig kind had ik op een nacht de ervaring: IK BEN EEN DROOM, IK BEN EEN SPROOKJE. Veel later ontdekte ik dat ieder sprookje in symbooltaal vertelt over de inwijdingsweg van de mens. 

De symboliek van dromen, de lichaamstaal, de taal der symptomen die laat zien wat je van je ziekte kunt leren, maar ook de symboliek betreffende gebeurtenissen in het dagelijks leven kun je leren ontcijferen en dan kunnen het betekenisvolle wegwijzers worden op je levensreis. Wat betreft dromen zijn er ook in de Bijbel mooie voorbeelden te vinden. Denk alleen maar aan de dromen van Jozef. 

Met name na mijn BDE heb ik een heel intensief droomleven gekregen. Ik zeg wel eens: overdag ben ik hier en werk ik hier, ’s nachts ben ik elders en werk ik elders. Gebeurtenissen in dromen zijn vaak een symbool voor iets dat in je onbewuste leeft. Dromen doorbreken je beperkte denken.  

In de meeste van mijn dromen zie ik mijn hele ontwikkelingsproces weerspiegeld. Het laat mij zien waar ik sta, wat er mogelijk aan de hand is, geeft inzicht, reikt oplossingen aan, en wijst mij de weg. Als er iets is wat ik mij mogelijk onvoldoende bewust ben, kan het op deze manier aan mij bewust gemaakt worden. In sommige dromen verwerk ik iets en soms heb ik dromen waarvan de symboliek een voorspellende waarde heeft. Kortom, via mijn dromen word ik vanuit de geestelijke wereld geleid. Voor mij zijn de dromen een uiting van de werkzaamheid van God. En gaandeweg heb ik iets van de taal van de symbolen en de taal van de dromen leren verstaan.  

Ook al spreekt het symbool een universele taal, ieder mens kan vanuit zijn gevoel daar een persoonlijke interpretatie aan geven. In die zin kan het een subjectieve beleving zijn. Maar het gaat uiteindelijk om de waarheid die door het symbool heen schijnt. Als je dat helder voor ogen houdt, houdt dat het symbool ook helder, zodat datgene wat via het symbool overgedragen wordt niet vertroebeld wordt. Want hoe mooi of interessant de vorm waarin de symbolen verschijnen ook mag zijn, het gaat om de inhoud waarnaar het verwijst. Dus in die zin moet je de inhoud niet verwarren met de vorm.  

Er zijn velerlei vormen en allerlei manieren waarop Gods Woord zich via de Heilige Geest tot je richt. Mijn dromen verschijnen in de vorm en maken gebruik van die symbolen waarin ik de boodschap het beste kan begrijpen. Dat moet je intuïtief aanvoelen. Ik ervaar het dan ook als een zegen dat die dromen tot mij komen, omdat het mij aanwijst: die kant ga je op. Feitelijk word ik spiritueel bij de hand genomen en wordt mijn pad verlicht door lantaarnpalen in de vorm van dromen, die mij de richting wijzen. 

 De waarheid is niet naakt in de wereld gekomen maar in symbolen en afbeeldingen;

anders zou zij (de wereld) haar (de waarheid) niet kunnen ontvangen.

(Evangelie volgens Filippus-67)

Het is inderdaad zo dat op een bepaald punt symbolen overbodig zijn, omdat er een toestand van Zijn is ingetreden. Dat heb ik duidelijk ervaren tijdens mijn BDE. Dan denk ik aan het moment dat ik in de Hemel voor de poort stond. Wat ik daar te ‘zien’ kreeg en ervaren heb, had ook een symbolische betekenis. Maar ten diepste ging het om het ervaren van de onvoorwaardelijke liefde in ‘het hart dat ziet en weet’. Het moment echter dat ik tijdens mijn BDE opging in het Licht en als het ware oploste in een transparant niets, is de toestand van Zijn. Dan zijn er geen symbolen meer nodig. Dan is er ervaren, zonder dat er iemand is die ervaart, zonder dat er iets is dat ervaren wordt.  

Vooralsnog is het pad van de pelgrims geplaveid met symbolen, door Gods hand behoedzaam voor hun voeten neergelegd, om behulpzaam te zijn bij iedere stap die ze zetten. Als een gids zal het hen leiden, zolang zij zich er niet door laten misleiden.

wordt vervolgd…tot NU…

Posted in 034 - Symbolen | Leave a comment