Category Archives: 033 – Inbeelden

Het Pad van de Pelgrims – Inbeelden

Na enige tijd in zwijgende saamhorigheid hun pad vervolgd te hebben, verbreekt hij de stilte door te zeggen:

Als ik dit allemaal zo beluister, Tetty, dan hebben jouw dromen, hoe dan ook, een soort ‘arrivé’ karakter, dat alles goed is zoals het nu is. En dat is geweldig om te ervaren, veronderstel ik.

Mijn dromen lijken inderdaad een, wat jij noemt, ‘arrivé’ karakter te hebben. En ik ervaar dat ook vaak zo. Maar ik wil hiermee zeker niet de indruk wekken dat ik ‘arrivé’ ben. Ik maak ook het nodige mee, maar het bepaalt mij er altijd weer bij om gericht te blijven op mijn ware Zijnstoestand. En dat in alles nederigheid past. Dat niet ik centraal sta, maar God in mij. En dat Zijn Licht ook door de donkere kant heen schijnt. God vraagt niet van ons dat wij perfect zijn, maar wel dat wij de perfectie zien in alles in ons. 

De overtocht staat symbool voor transformatie. In deze droom zit ook veel herkenning in datgene wat ik in de droom van ‘De nieuwe schoenen’ heb ervaren. Verandering, een rol die verandert, overgangsperiode, het verleden loslaten, ontvankelijk worden, intuïtiever. Het is allemaal gaande en luidt mogelijk een nieuwe fase in mijn leven in.  

Ik voel dat ik een fase in mijn leven zit waarin ik voorbereid wordt op het werk dat ik ga doen. Ik hoef het niet op eigen kracht te doen. M.a.w. niet ik, maar de Vader in mij doet Zijn werk door mij. En deze droom doet op symbolische wijze heel bewust een beroep op mijn vertrouwen en overgave daaraan.

Tetty, de Cursus die ik heel wat jaren heb bestudeerd is een praktisch gerichte cursus die erop gericht is contact te maken met onze innerlijke leiding, onze innerlijke Leraar, die de Heilige Geest genoemd wordt, en die te verstaan. Ik weet niet of dat zo is, ik weet alleen dat er bij mij soms informatie binnenkomt die mij te boven gaat, in die zin, dat het bij Jerfaas binnenkomt en wel van een andere bron dan de jantjes. Dat meen ik zeker te ervaren.

In stilte heb ik gevraagd hoe ik de uitleg die jij aan je dromen geeft moet opvatten. Daarbij stel ik dan van binnen de vraag en dan komt hardop sprekend het antwoord.

Daarbij werd me te verstaan gegeven dat jij heel sterk met symbolen werkt waarvan de betekenis voor jou volledig duidelijk is, m.a.w. helemaal bij jou past. In een ander kader hoorde ik ‘mijzelf’ zeggen dat het bewustzijn van iedere ‘ziel’ zich een unieke persoonlijkheid inbeeldt en via die persoonlijkheid zich een wereld inbeeldt waarin via denkbeelden die persoonlijkheid zich kan onderscheiden van anderen. Dus een lange serie symbolen, van lichaam tot woorden, van begrippen tot beelden.

Het zijn allemaal symbolen van iets anders en ze dienen allemaal de afscheiding van God en de medemens. De weg terug kan ook niet anders dan via een weg van symbolen, dus ook beelden of woorden van beelden die de ziel zich ‘inbeeldt’. Die symbolen kunnen voor bepaalde groepen hetzelfde zijn en deels ook persoonlijk. Op een bepaald punt zijn symbolen overbodig, dan zal een toestand van Zijn intreden. Ik wil hierbij wel even beklemtonen dat ‘inbeelden’ hier niets meer of minder betekent dan de manier waarop de menselijke geest actief is. Het zijn altijd symbolen die nodig zijn totdat het Koninkrijk betreden wordt.

Tetty, ik besef dat ik het mogelijk wat gebrekkig onder woorden breng, maar in zoals ik het ‘aanhoorde’ en ook ‘inzag’ was het verbluffend duidelijk. En het sloot af met het advies vooral respect te hebben voor de manier waarop jij de terugkeer naar Liefde beleeft. Het werd me duidelijk gemaakt dat een dergelijk proces altijd een subjectieve beleving is, maar dat door het delen ervan alleen maar meer Liefde kan ontstaan. Dus wat het delen betreft is mijn vraag aan jou, Tetty: Sluit dat wat mij ‘ingegeven’ is aan bij hoe jij symbolen ‘ziet’?

wordt vervolgd…tot NU…

Posted in 033 - Inbeelden | Leave a comment