Category Archives: 029 – De overgangsfase

Het Pad van de Pelgrims – De overgangsfase

Ik voel dat dit een belangrijke droom is aan het begin van het Pad, JJ. Het is niet zomaar dat deze droom op dit moment komt. Het zegt niet alleen iets over mijn eigen ontwikkeling, maar ook over de ontwikkeling waar de mensheid doorheen gaat. De bewustzijnsverandering die zich aan en in mij voltrekt is representatief voor de verandering die zich op enigerlei wijze op enig moment in veel mensenlevens voltrekt. Deze droom draagt de universele boodschap in zich die voor ieder mens geldt, en waarin wij elkaar kunnen herkennen. 

We leven in een tijd van grote veranderingen, waarin wereldwijd het ‘oude’ op instorten staat. Op economisch, politiek, maatschappelijk en kerkelijk terrein staat menig instituut op zijn grondvesten te schudden of doorstaat de tand des tijds niet langer. Aloude systemen vertonen scheuren en brokkelen af. Strakke structuren worden los getrild en zogenaamde vaste waarden hangen steeds meer als los zand aan elkaar. Zaken waarvan we dachten dat die ons ten allen tijde zouden dienen, lijken een houdbaarheidsdatum te hebben die nagenoeg verstreken is. ‘Waar moet het heen en waar gaat het heen’ verwoordt de twijfel en verwarring waar de mensheid doorheen gaat om een volgende dimensie van bewustzijn binnen te gaan.

In deze overgangsfase blijven we nog kijken naar het oude, en terwijl we het nieuwe al tevoorschijn zien komen, proberen we het oude nog vast te houden. Je ziet het aan mijn schoenen. Het is alsof je twee kanten tegelijk op kijkt en het veroorzaakt verwarring. Maar door het plotseling verschijnen in het bewustzijn van het nieuwe blijkt eigenlijk al dat het oude heeft afgedaan. Er moet alleen nog afscheid van genomen worden. 

De nieuwe tijd dient zich hoe dan ook onontkoombaar aan. Om in de droom waarin wij lijken te leven te ontwaken uit de droom en de bewustzijnssprong te maken, zal alles wat niet op Waarheid berust en niet in Waarheid rust aan het licht komen om gezuiverd te worden. Zo zal de mensheid stap voor stap naar het Ontwaken in Liefde gevoerd worden. Want of men het zich nu bewust is of niet, dat is waar we met z’n allen naar onderweg zijn en waar we naar verlangen. De grote schoonmaak is begonnen. Want de wonderen zijn de wereld nog niet uit, maar zoals in het blauwe boek te lezen staat, is één van de principes van wonderen:  

Wonderen zijn ieders recht, maar eerst is zuivering noodzakelijk. (T1.I.7)

Het wonder is de omslag in waarneming. Volgens de Cursus in Wonderen bestaan er slechts twee menselijke emoties die bepalen welke keuzes wij maken en hoe we het leven ervaren. Het zijn angst en liefde. Beide emoties kunnen niet gelijktijdig bestaan. Waar angst is, is geen plaats voor liefde en waar liefde is, is geen plaats voor angst. Het gaat erom je denken te veranderen van angst naar liefde, want daardoor zal ook je waarneming van de wereld veranderen.

De Cursus laat zien hoe we zicht kunnen krijgen op ons ego, en hoe we vervolgens een radicale omslag kunnen maken in onze waarneming, waardoor we in alle omstandigheden liefde of een vraag om liefde kunnen zien. Deze innerlijke omslag van angst naar liefde helpt je tenslotte geheel en al aan het ego voorbij. Elke keer, wanneer je in en vanuit liefde naar jezelf en de ander kijkt, vindt er een wonder plaats.

Wonderen zijn voorbeelden van juist denken, die jouw waarnemingen afstemmen op de waarheid zoals God die geschapen heeft. Zo keert het bewustzijn van eenheid terug. T1.I.36)

Zo vinden we ons ware Zelf terug.

Voortstappend op de nieuwe stappers wordt dit innerlijke proces stap voor stap verder in beweging gezet. In de verte licht het water van de oceaan op in het licht. Zachtjes golvend in de bespiegeling van de droom wellen de woorden op wonderbare wijze in de stilte in haar op.

Laat je niet overspoelen door de golf der verandering, JJ, maar surf mee op die golf, die je veilig naar de kust brengt waar je door Bewustzijn wordt gekust. Op die golflengte zul je overstroomd worden met wonderen.  

Het klinkt de droomreizigers beloftevol in de oren en hij voelt het…voor een moment…als hij fietst.

wordt vervolgd…tot NU…

Posted in 029 - De overgangsfase | Reageren uitgeschakeld