Category Archives: 022 – Gods oog

Het Pad van de Pelgrims – Gods oog

JJ en TV kijken elkaar aan en in de spiegels van de ziel zullen Green Eyes zich Zelf in de ogen zien.

Het oog waarin ik God zie, is hetzelfde oog waarin God mij ziet. 

Mijn oog en Gods oog, dat is één oog en één zien en één liefhebben.

(Meester Eckhart) 

Dan zal de dualiteit van het zien en gezien worden verdwenen zijn. Omdat er niet iets meer te zien is, omdat ‘niet iets’ IS. ALLES is EEN. Maar zover is het nog niet. Om zover te komen wordt het pad gegaan. Om tijdens het afleggen van het pad datgene af te leggen wat hen ervan weerhoudt ten volle te zien wat God van zichzelf in hen gelegd heeft.

Een verhaal vertelt dat toen God klaar was met het maken van de wereld, Hij voor de mens een stuk van zijn eigen goddelijkheid wilde achterlaten, een vonk van zijn Wezen. Als een belofte aan de mens wat hij of zij kan worden.

God zocht naar een plaats om de goddelijke vonk van Zijn Leven te verbergen, want, zo zei Hij, wat de mens al te gemakkelijk kan vinden, zal hij niet naar waarde schatten.

‘Dan moet U de goddelijke vonk op de hoogste bergtop ter wereld verbergen’, zei Gods raadgever.

God schudde het hoofd. ‘Nee, de mens is een avontuurlijk schepsel en hij zal vlug genoeg leren de hoogste bergtoppen te beklimmen.’

‘Verberg het dan, o Eeuwige, in de diepten der aarde’, zei een andere raadgever.

‘Nee’, zei God, ‘op een dag zal de mens ontdekken dat hij kan graven naar de diepste plaatsen der aarde.’

‘Midden in de oceaan dan, Meester?’ zei weer een andere raadgever.

God schudde het hoofd. ‘Ik heb de mens het verstand gegeven, en op een dag zal hij schepen bouwen om de oceanen over te steken.’

‘Waar dan, Meester?’, riepen de raadgevers.

God glimlachte. ‘Ik zal de vonk op de meest ontoegankelijke plaats verbergen, de enige plaats waar de mens er niet gauw naar zal zoeken. Ik zal het diep in de mens zelf verbergen, omdat de ogen in laatste instantie naar binnen zullen keren om te zoeken en te vinden.’ Aldus geschiede.

Onder het liefdevol toeziend oog van het Alziend oog in hen dat wetend is, wordt een beroep gedaan op de pelgrims. Durf jij jezelf onder ogen te zien? Durf jij jezelf ook diep in de ogen te kijken om tot je Zelf te komen? Keer je blik naar binnen tot de goddelijke vonk overspringt die de Werkelijkheid ‘achter de dingen’ verlicht.

JJ en TV kijken elkaar aan en eensgezind als uit één mond klinkt het: Kom, pelgrim, laten we Gods oog in ons voor ogen houden in alles wat wij zien.

wordt vervolgd…tot NU…

Posted in 022 - Gods oog | Reageren uitgeschakeld