Category Archives: 183 – IK BEN

Het Pad van de Pelgrims – IK BEN

Hey good old trusty friend.

Goedenavond TV, nu jij en alles wat op het TV-scherm verschijnt in mijn bewustzijn verschijnt, worden deze en volgende woorden ook in hetzelfde bewustzijn hoorbaar. Al horend en luisterend verschijnen dan reactieve gedachten in dat bewustzijn. Ik kan het niet laten. Laten we aldus de afgelopen pelgrimsdagen een ‘wordt vervolgd’ geven.

Tijdens de afgelopen nacht ‘zag’ Jerfaas dat ons onlangs gehouden gesprek door de voltallige jantjes-brigade overdacht werd. Steeds opnieuw keert het besef van het afgescheiden-zijn weer in mij terug. Uiteraard zal het een ego-trekje zijn, eindigheid van wat dan ook komt alleen in die regio voor. Maar eens te meer krijgt Jerfaas een vermakelijk kijkje in de afdeling interne zaken van Jan. Hij ziet hoe jantje-lichaam steeds weer reageert, gevolgd door jantje-schaam die er spijt van heeft, en ga zo maar door.

Ook nu, terwijl de pelgrims een avondwandeling over de afgelegen dijk langs de rivier maken, ziet JJ dat de volle maan de schaduw van Jan laat meelopen, op enige afstand onder aan de dijk. Hij kijkt naar zijn schaduw zoals Jerfaas naar Jan kijkt.

Menige toepasselijke CIW les komt in hem op. Geen gezwollen taalgebruik, eerder wordt de pelgrim op onomwonden wijze op de diepere aspecten van het menselijk denken gewezen. Je Bent namelijk niet die materie. Je Bent niet hetgeen de zintuigen waarnemen. Je Bent evenmin wat je denkt dat je bent. Ooit zal de mens inzien hoezeer hij zich vergist door zich te identificeren met het aardse, materiële leven en beseffen dat projecties en beeldvorming niet de absolute werkelijkheid zijn, maar de duistere schaduwzijde van het bestaan.

Ik ben geen lichaam. Ik ben vrij. Want ik ben nog steeds zoals God mij geschapen heeft.

(Les 220) 

Ook hierin hoor je de omkering van je aandacht m.b.t. het lichaam, JJ. Uitgaan van het Bewustzijn dat je bent. Het lichaam is een verschijningsvorm in Bewustzijn. ‘Ik ben geen lichaam. Ik ben vrij’. Waarom ben jij vrij? Omdat jij Bent. Jij bent Bewustzijn. Wie ben ik? IK BEN. Meer is er niet. Dat is het enige. HET ÉÉN-ige. Er is ÉÉN en jij bent van die ENE. Er is niets anders dan God. God is IK BEN.  

Wees stil en weet: Ik Ben God. Wat er ook gebeurt, zeg: IK BEN. Wat er ook gevoeld wordt, zeg: IK BEN. Welke gedachten er ook komen….hupakee, terug naar de Bron, IK BEN. Identificeer je met de Bron. Iedere keer weer: IK BEN. 

Niet langer uitgaan van Jan, en Jerfaas de getuige die maar toekijkt, maar alleen nog maar uitgaan van IK BEN. Dat is het enige wat IS. Voor de rest hoef je nergens meer over na te denken, je hoeft je niet af te vragen hoe het zit, waarom het zo is, niet langer analyseren wat Jan nu wel of niet doet en wel of niet vindt en dat Jerfaas toekijkt en weet ik wat niet al. Op die manier houd je het hele spelletje in stand. Dat is alleen interessant en van belang geweest om ‘de Weg’ te beschrijven die we zijn gegaan, de weg die het ‘ik’ onderzoekt. Maar voor onszelf, voor ons Zelf, is dat niet meer nodig. Er wordt wel gezegd: ‘We weten te veel, we voelen te weinig.’ Vergeet alles. Je bent alles. IK BEN. Leg je Zelf bloot. IK BEN. Rust en Vrede en Stilte zijn je ware natuur. Ik Ben Rust en Vrede en Stilte. Maar zelfs de woorden Rust, Vrede en Stilte kun je laten vallen, want dat IS IK BEN. Vooruit: IK BEN. We gaan!

wordt vervolgd…tot NU…

Posted in 183 - IK BEN | Leave a comment