Category Archives: 016 – Her-innering

Het Pad van de Pelgrims – Her-innering

Terwijl de woorden van ‘The River is rising’ de water-landers de nacht in doen stromen, lichten in het donker de Licht-ervaringen op die ze beiden hebben gehad. Ervaringen van ‘I’m coming alive’ die als een lichtbaken hun pad markeren en mede richting geven, en die ze beiden als een herkenningsteken op hun gezamenlijke pad ervaren. 

Weet je, JJ, zoals er jantjes in het spel zijn, zo zijn er tetjes. Zoals de jantjes zichzelf ten tonele voeren, zo geven de tetjes ook acte de présence. Als jij mij dan vraagt: Is de staat van Verlichting, de IK BEN toestand, niet hetzelfde als de toestand zonder ego?, dan zeg ik: Ja, dat is wel zoals ik het ervaren heb, toen als een bliksemflits bij heldere hemel vanuit de diepste diepten van mijn bewustzijn de her-innering aan mijn diep weggestopte bijnadoodervaring zich aan mij openbaarde.

De her-innering was zo sterk, dat ik alles opnieuw beleefde en mijn geest zich als het ware had losgemaakt van mijn lichaam. Drie dagen lang is er de ervaring van, zoals het genoemd wordt, een non-duaal bewustzijn. 

Ik ben Bewustzijn, los van het lichaam, los van de persoon. Ik ben Bewustzijn waarin het lichaam en de persoon een plaats hebben. Niet langer gebonden aan tijd en ruimte, voel ik mij volkomen geheeld en meer levendig dan ik mij ooit gevoeld heb. Volledig aanwezig in het NU. Ik heb geen gedachten meer, alhoewel er gedachten lijken te zijn die als zodanig niet ervaren worden, wat het gevoel geeft gedachteloos te zijn. 

Het is een drie dagen durende ervaring van het goddelijke, die mij doet uitstijgen boven de fysieke begrensdheid en de beperking van het menselijk denken. Het ego is volledig opgelost. Er zijn geen tetjes meer actief. Er is rust en vrede. Er is slechts stilte waarin alles gebeurt zoals het gebeurt en het is goed. Er is geen enkele behoefte of verlangen dat iets of iemand anders zou moeten zijn. Alles is volmaakt zoals het is. Het gevoel van eenheid omvat alles en iedereen met Alomvattende Liefde. Ik ben in God en God is in mij. We zijn EEN. IK BEN. 

Na die drie dagen zak ik geleidelijk aan terug in de dualiteit. Het ego doet weer zijn intrede alhoewel niet meer in die mate als voorheen. Het lijkt meer verdund aanwezig te zijn. Want datgene wat ik heb ervaren blijkt een transformerende ervaring te zijn die alles in een ander licht heeft gezet, het Licht van de Eeuwigheid. Mijn dagelijks leven komt mij onwerkelijk en onbegrijpelijk voor. De wereld om mij heen is een wereld van uiterlijke verschijnselen geworden. 

Door de ervaring is het besef in mij ontwaakt dat deze wereld volledig een illusie is die ik voor echt heb gehouden, evenals de persoon die ik denk te zijn. Je bent niet je gedachten, je emoties, je ervaringen. Je bent het Bewustzijn waarin alles verschijnt.  

En je denkt dat je die verschijnselen bent in plaats van de Ik Ben ruimte waarin alles verschijnt. Door de bijnadoodervaring en de jaren later daarmee verbonden verlichtingservaring heb ik mij herinnerd wie ik ten diepste ben. Ik weet dat de Enige Werkelijkheid de Eenheid met God is.

wordt vervolgd…tot NU…

Posted in 016 - Her-innering | Leave a comment