Category Archives: 013 – Leerling en leraar

Het Pad van de Pelgrims – Leerling en leraar

Dit is slechts het begin, JJ, van wat nog komen zal op het pad, waar vragen en antwoorden zullen komen en gaan om onszelf tot ons Zelf te brengen. 

Ja, het is geweldig om een en ander uit te wisselen. Dat heeft het universum mooi geregeld. Het is zoals geschreven staat in Een Cursus in Wonderen: 

En zo komt het dat leerling en leraar in het heden bijeen lijken te komen, en elkaar treffen alsof ze elkaar nooit eerder hadden ontmoet. De leerling komt op het juiste moment naar de juiste plaats. Dat is onvermijdelijk, want hij heeft in dat lang vervlogen ogenblik dat hij nu opnieuw beleeft, de juiste keus gemaakt. En zo ook heeft de leraar een onvermijdelijke keus gemaakt vanuit een ver verleden. Gods Wil in alles lijkt slechts in de uitwerking ervan tijd in beslag te nemen. (H2.4:3-7)

Wij hebben mogen ervaren dat het zo gebeurt. Dit alles heeft zich geopenbaard in de herkenning in elkaars ogen tijdens onze ‘eerste’ ontmoeting en in de Ontmoetingsdroom. En dat ‘lang vervlogen ogenblik’ laat zich in die droom mogelijk ook zien als het boek ‘Vorige levens’ dat jij in je handen houdt. Er wordt wel gezegd: Als de leerling er klaar voor is, verschijnt de leraar. We zijn altijd leerlingen en leraren voor elkaar en zo worden we als elkaars reisgenoten op dit pad beiden één. 

Hoe mooi is het dat we nu op het punt gekomen zijn dat we inderdaad het een en ander kunnen gaan uitwisselen. Dat we op een ‘bepaald’ moment in de eeuwigheid, elkaar voor het eerst ontmoeten, zo lijkt het tenminste als je het vanuit de persoon bekijkt. Maar als ik dan voor mijzelf navoel hoe vanaf onze eerste ontmoeting, en in alle volgende ontmoetingen tot aan nu toe, alles is gegaan zoals het is gegaan, dan kan ik alleen maar beamen wat jij zegt: ja, het universum heeft dat mooi geregeld. En ik zie ze ‘Boven’ al zitten en toekijken hoe wij omgaan met dat wat zij voor ons regelen. En zolang wij er als persoon maar niet tussen gaan zitten, zal het zich ontwikkelen zoals het zich moet ontwikkelen, op de juiste tijd en de juiste plaats. Het universum is perfect. Alles is al geregeld, we hoeven het alleen nog maar te ervaren. Zoals alles in ons leven. En hoe wij het ervaren, it’s up to us.

wordt vervolgd…tot NU…

Posted in 013 - Leerling en leraar | Leave a comment