Category Archives: 126 – De Stilte

Het Pad van de Pelgrims – De Stilte

Hier en nu duurt het niet lang of daar klinkt: Hier is je kijker wederom, TV. 

Goed, JJ, laten we nog even terugkijken op de TV-Testdag. 

Zoals het elfje zich altijd aan de oever van de beek zet, zo voelde ik ook Jan Jerfaas tijdens het ‘bezig zijn’ met de teksten van de CIW en De Reis voorbij Woorden, waarmee ik door jouw toedoen in aanraking ben gekomen.  

Ja, er was wel eens de gedachte: hopelijk heeft Tetty begrip voor ‘het zwak’ dat Jan Jerfaas heeft voor de CIW en de daaraan geliëerde materie. De ‘Cursus’ is een geweldig meesterwerk, vol van bovenaardse wijsheid. De CIW, door jouZelf naar je toe gehaald, heeft een zeer eigen mening/verklaring voor het lichaam en zijn eigenschappen. En een van de vele andere dingen waar we over spreken, is dat ook de CIW als leerweg begint binnen het begripskader van de dualiteit en geleidelijk naar de nondualiteit toewerkt. Vaak wisselen die uitersten per regel, waarbij dan de ene regel de illusie benoemd en een andere de metafysica, dus de nonduale zijnsfeer. De nondualiteit zoals ook en vooral onze Broeder Jezus die uitdroeg en demonstreerde oftewel onderwees.

Gent 2013 089Het zijn teksten van grote waarde, JJ. En de wetenschap dat deze teksten voor jou ook grote waarde hebben en dat wij daarin samengaan is eveneens van grote waarde. Nogmaals, zoals ik het in mijzelf ervaar: ‘Als het Hoogste zich gaat voltrekken, moet tot het Hoogste gesproken worden.’ En de CIW teksten beantwoorden daaraan. Evenals de twee boeken van C.B.Zuijderhoudt die door de pelgrims gelezen worden. Wat ik in die boeken lees, is zo helemaal mijn ervaring, dat ik wel eens denk: wow, ik zou willen dat ik het allemaal zo op papier zou kunnen krijgen. 

De CIW, evenals het eerder genoemde De verdwijning van het universum, en ‘de weg’ van Meester Eckhart zijn inderdaad een diepgaande beschrijving van de Highway to Heaven. Natuurlijk, Heaven On Earth bestaat ook en is ‘a wonderful place to be’, maar het SPOOR naar die andere place to Be, dus Heaven Beyond Earth daar gaat het over. Want één ding is wel duidelijk, en ook een duidelijke overeenkomst tussen de CIW en het oranje boek van M.E. en nog veel meer ‘wegen’, en dat is dat er van het ‘ik’ geen spaan overblijft. 

Ja, ik heb op dit moment het gevoel dat ik met de CIW, De Reis zonder Woorden, en de twee boeken van Zuijderhoudt alles in huis heb wat ik in huis zou kunnen hebben en meer is niet nodig. Dit is HET! Dit luidt niet alleen de laatste stap in, dit begeleidt de laatste stap.

En weet je, dan kan het mij ontroeren dat dit alles nu op mijn pad gekomen is. Dat jij op mijn pad gekomen bent en dat ik door jou hiermee in aanraking kom en dat wij elkaar hiermee aanraken. Ik kan zo het gevoel hebben dat alles in mijn leven tot nu toe hiertoe geleid heeft, opdat het Hoogste zich in mij kan voltrekken.  

Laat ik je dan nu nog de ervaring vertellen die ik tot slot van een geslaagde TV-Testdag had. 

Vannacht werd ik om één uur wakker en ik voelde hoe ontspannen en vredig ik in bed lag. Ik was mij bewust van mijn lichaam dat perfect voelde. En ik genoot. Lichaam en geest waren in volkomen harmonie met elkaar. Op dat moment voelde ik hoe alles in mij als het ware begon samen te komen tot één punt binnenin mij, zo ongeveer ter hoogte van mijn buik. Het voelde zo goed en ik dacht: daar ga ik… toen alles samenkwam tot een piepklein puntje. En in dat puntje was een stilte, zo groots…Ik dacht dat ik wist wat stilte was, maar het leek in niets op wat ik nu voelde. En met dat ik het voelde was het voorbij. Ik had om ÉÉN uur even een speldenprik mogen voelen van de Grote Stilte waar ik naar op weg ben.  

Hij zegt: ‘Wees stil en weet dat ik God ben.’

(Psalm 46) 

Tetty, het is geweldig dat de Stilte zich nu manifesteert. De laatste tijd komt het woord stilte steeds in mijn ‘gedachten’, in die zin dat ik ernaar toe moet. Niet meer praten, maar zwijgen. Geen concepten meer bespreken, maar luisteren naar de H.G. Vanochtend werd ik wakker met het gevoel in een soort film beland te zijn, waarin ik mee lijk te spelen, maar eruit moet stappen zodra zich een mogelijkheid voordoet. Het is geweldig dat onze afstemming steeds meer vorm krijgt en dat we niet langer meer louter op basis van afzonderlijke persoonlijke ervaringen hoeven te spreken. Middels de door jou genoemde boeken kunnen we nu optimaal afstemmen en samen de stilte gaan betreden. Het zal duidelijk worden wat de beste manier is. Ik lees nu nog even iets uit het hoofdstuk ‘Stilte’ uit de Reis voorbij Woorden. 

Als jij probeert stil te zijn,

en probeer het nu, als je wilt,

als jij stil bent,

ga je aan de drukdoenerij van jouw gedachten voorbij,

ga je verder dan alle beperkingen

gevormd door jouw gedachten en jouw concepten

(die, denk eraan, niets betekenen).

≈ 

In jouw stilte

ga je zelfs aan het concept voorbij van wat jij bent,

want zelfs DAT concept heeft, zoals wij zeiden, geen betekenis.

≈ 

Doordat je naar je plek van stilte gaat

ben je volledig open voor alles wat jij je kunt voorstellen.

 ≈

Als jij probeert die Stem te horen,

die Mijn stem is, die jouw eigen stem is,

en die wij in deze Cursus de Heilige Geest noemen,

als jij luistert,

luister dan naar het gevoel van vreugde.

≈ 

Als je vreugde voelt, zal ze in jou opborrelen.

Het zal lijken, zoals wij zeiden,

alsof de zon binnen jouw wezen schijnt

met zo’n schittering dat ze in vrijheid moet uitbarsten.

Echt waar, het ZAL in vrijheid uitbarsten.

Dat zal jouw vreugde zijn,

want vreugde kan niet ingesloten worden.

In jouw vreugde zal jij een zon worden.

Als een zon ben jij waarachtig een Zoon van God.

Keulen 073

Prachtig om te lezen, Tetty. Het hele boek is prachtig en ik verlang ernaar dat je eruit gaat voorlezen. Dat we weer als twee zieltjes op een elfenbankje vlakbij het water bijeen zitten en dat aan de oever dan de stem namens God klinkt, net zoals bij de liefdes-lezing. Dat door de 11-achtige spreker van Liefde mij opnieuw met woorden een prachtig beeld geschilderd wordt op het canvas van de stilte. Dat het ÉÉN-ige dat er dan nog te zeggen is: How wonderful You are!

Het is al laat als JJ66 het 11-je een Stille nacht, Heilige nacht toewenst en zich geruisloos terugtrekt in de stilte van de nacht. En vanuit de kiosk hoort hij het geruis van de oceaan. In hem komt de gedachte op aan de TV-vraag: Ben ik klaar voor de overgang? En hoe er als antwoord een menstruatie kwam. Hoewel nog niet bij de oceaan, ervaren het beekje en het elfje elkanders invloeden, als eb en vloed, heen en weer, naar haar naar hem en vice versa. En om deze korte cirkel rond te maken, menstruatie komt van mensis, hetgeen ‘maan’ betekent. Dat hemellichaam is degene die zowel de menstruatie als eb en vloed in beweging houdt. Zoals de zee meedeint op de fasen van de maan, zo gaat dat met de menstruatie ook.  

2015-08-28 20.37.59En…terwijl de volle zilveren bol aan het nachtelijke uitspansel schijnt, deint het beekje mee op de energie van de maan. 

En…voor het oog van de Oceandreamers verschijnt als een baken één van de Bakens van Licht van Yasmin Verschure.

Het leven is als eb en vloed. Dingen verschijnen en verdwijnen voortdurend in het bewustzijn. Het is uitsluitend onze gehechtheid die zich vast wil klampen aan de illusionaire verschijningsvormen die we als werkelijkheid zijn gaan beschouwen. Het is diezelfde gehechtheid die ik zegt en de eeuwige stroom van het leven tegenhoudt. Wanneer we onze ware natuur gaan herinneren en ons overgeven aan het ritme van de seizoenen, worden we als eb en vloed. We vergeten ons te associëren met de golf, we worden het water zelf…

En…op het TV scherm verschijnt in lichtgevende letters:  We are on a wonderful trip, soulmate JJ.

wordt vervolgd…tot NU…

Posted in 126 - De Stilte | Leave a comment