Category Archives: 116 – Het Tuincentrum

Het Pad van de Pelgrims – Het Tuincentrum

De aarde explodeert van nieuw leven. Niets kan haar stuiten. Een geel tapijt ontvouwt zich voor de ogen van de pelgrims.

Goedemorgen, zeer gewaardeerde tuinknecht JJ. Nu de lente, die onderweg was, op haar plek is aangekomen en de tuinman zich heeft laten zien, lijkt het tuinseizoen geopend te zijn. Zelfs vannacht is TV de TuinVrouw op pad geweest. 

Ah, de Tuinman heeft weer een droom in jou gezaaid. Laat maar horen. Ik ben een en al (ezels)oor.

‘Het Tuincentrum’

Als vertegenwoordiger van de tuinman ga ik op pad om een kijkje te nemen bij tuincentrum Intratuin. Ik moet in ogenschouw gaan nemen hoe het daar allemaal reilt en zeilt, en daarover rapporteren. 

Nadat ik Intratuin in zijn geheel doorlopen heb, breng ik daarover verslag uit aan het personeel van Intratuin. Mijn slotconclusie draait rond de vraag: Hoe verhoudt zich het binnengebeuren tot het buitengebeuren?  

Ik heb geconstateerd dat bij Intratuin de nadruk te veel op binnen komt te liggen, en daardoor te weinig op buiten. Dat brengt de zaak uit evenwicht. Hierin moet een betere balans gevonden worden. Zo binnen, zo buiten. Het een is niet meer of minder belangrijk dan het ander.  

Er moet beter voor ogen gehouden worden waar het om draait en waar de zaak uiteindelijk voor opgezet is: alles wat groeit en bloeit.

Nou TuinVrouw, wie er bedoeld wordt met de tuinman moge duidelijk zijn, gezien de droom van De Tuinman.

Ja, in dat licht gezien is het wel opmerkelijk dat ik deze droom nu krijg in de nacht na Pasen.

Onlangs liep ik in een Intratuin rond. Wederom viel mij op hoeveel
plaats er ingeruimd wordt voor woonaccessoires en allerlei andere materiële zaken. Niet dat daar iets mis mee is, maar in zijn algemeenheid is dat tegenwoordig wel het beeld binnen veel van dat soort tuincentra. Letterlijk genomen zijn er voor binnenshuis meer dingen te koop dan voor buitenshuis.
 

Nu kunnen in deze droom meerdere lagen ‘gezien’ worden. Je zou kunnen zeggen dat de droom symbool staat voor het feit dat materiële zaken (de wereldse dimensie) in relatie tot wat groeit en bloeit (de geestelijke dimensie) overheersen en dat daarin een betere balans gevonden moet worden m.b.t. datgene waar het om gaat in het leven. Dit geldt in zijn algemeenheid voor veel mensen.

In het aardse tuincentrum staat ‘binnen’ dus voor de materiële zaken en ‘buiten’ voor de geestelijke zaken. Terwijl in spiritueel opzicht ‘binnen’ juist staat voor de geest en ‘buiten’ voor de materie. Dat raakt dus aan een andere laag in de droom. 

Ik ben zelf meer gericht op geestelijke zaken dan op materiële zaken. Dat betekent niet dat ik mij niet met materiële zaken bezighoudt. Omdat ik mijzelf daarin niet verlies en daar niet aan gehecht ben, kan ik er gewoon van genieten en ze overeenkomstig waarderen.  

Laat deze droom mij zien dat ik teveel op ‘binnen’ gericht ben, en moet ik daarom ‘buiten’ meer aandacht geven? Ik denk in dit geval aan mijn lichaam, aangezien mijn fysieke gesteldheid aangeeft dat een en ander niet in balans is. 

Nou, wat dat betreft komt het lichaam goed in beeld. Het elfje kan haar opwachting gaan maken bij de Koning. Daarnaast geeft Tetty gehoor aan de oproep van het bevolkingsonderzoek naar borstkanker, en heeft ze een afspraak bij de huisarts. Ze wil hem even laten kijken naar plekjes op haar armen, waarvan ze niet weet of dat nu gewoon ouderdomsvlekken zijn of dat het mogelijk kan leiden tot huidkanker. 

En geeft het feit dat binnen en buiten niet in balans zijn ook aan dat ik letterlijk toch meer naar buiten moet en minder moet studeren voor huismus? 

En geeft het feit dat binnen en buiten niet in balans zijn ook aan dat ik meer naar buiten moet brengen wat binnen in mij leeft?

Al met al draait het dus wel om alles wat groeit en bloeit. Maar dat kan alleen tot volle wasdom komen als de zaak in evenwicht is intra de tuin? Nou, dit zijn zo even wat overdenkingen. Als er tijdens dit rondje Intratuin bij mijn particuliere tuinknecht ook het een en ander van binnen naar buiten is gekomen, dan hoor ik dat graag. 

Ja, de droom van de TuinVrouw lijkt een sterke analogie te hebben met de droom waarin de Christelijke Zondagsbeurs werd bezocht. (75-De Zondagsbeurs) Inventariseren, kijken en vergelijken. Binnen en buiten, en hoe staat het er bij. Maar hoe het er ook bij staat…als ik denk aan het oerei dat Moeder de Gans het elfje onlangs heeft geschonken, en dat op openbreken staat waarna het gehele universum van binnen naar buiten zal komen…daar kunnen ze bij Intratuin niet aan tippen. Maar de tuinjan sluit niet uit dat de droom gewoon een inspiratie is voor de lentebode. Kijk om je heen, zie hoe de wereld is ingericht en breng meer groei en bloei.

Ook geeft het elfje wat aandacht aan haar lichaampje waarmee ze doorgaans haar innerlijk naar buiten brengt. Sommige blaadjes van haar natuurgestalte hebben een paar bruine puntjes, en die krijgen wat aandacht.

Al met al worden het wel biologische dagen voor het elfje. De tuinjan sluit ook niet uit dat wanneer de Koning zijn apparatuur aansluit op het mooie etherische elfenlichaampje, dat door de uitzonderlijke frequenties die gemeten worden, het oerei plotseling openbreekt en een tsunami van groei en bloei, in de vorm van de door het elfje zo geliefde lelietjes van dalen, zich over gans het sprookjesbos uitbreidt. En zoals Paulus zich voelt staat hij temidden daarvan als de oude kromme Eik naast de ranke witte Lelie.

De Eik mag dan oud en krom wezen, maar hij zit wel vol wijsheid die in ‘natuur’lijke bewoordingen de 11-achtige lentebode groen gelukkig inspireren. De ranke witte Lelie hoopt wel dat ze, gezien haar relatie met een beekje, een waterlelie is. Zoals de ranke witte Lelie al zo vaak het elfje in stilte aan de oever van de beek heeft zien zitten, zo wil ze zichZelf graag in alle stilte mee laten drijven met de stroom van het beekje.

En langs de stromende beek bomen de twee pelgrims verder over het groeizame pad dat zij gaan.