Category Archives: 011 – Het Pad ontstaat

Het Pad van de Pelgrims – Het Pad ontstaat

The Dream klinkt hen als muziek in de oren. Maar…ze zullen niet de droom worden. De ‘droom’ die ze zullen worden, zal hen ‘uit de droom’ doen gaan. Ze kijken elkaar aan. Het verlangen de Liefde die ze zijn te Zijn stroomt door hen heen en doet hen opstaan.

Het is niet jouw taak op zoek te gaan naar liefde, maar enkel in jezelf alle hindernissen te zoeken die jij ertegen opgeworpen hebt, en die te vinden.

(Een Cursus in Wonderen-T16.IV.6:1) 

We moeten gaan, we worden geroepen, klinkt het als uit één mond. De stroom van Licht en Liefde is er altijd. Het is onze verbinding met elkaar en met de Bron, God. Het zal ons leiden. We zullen putten uit de bronnen die naar de Waarheid wijzen. In het bijzonder de woorden van Jezus in de Bijbel en Zijn woorden die opgetekend zijn in een Cursus in Wonderen verwijzen naar het Ene dat we delen met elkaar. De essentie van het leven, je werkelijke Zelf.

Zo beleven de water-landers in de herfst de overgang van as the winter turns to spring. Wat ondergronds sluimerend aanwezig is en vanuit de Geest gevoed is, ontspringt in Verbondenheid waardoor het Levende water zal gaan stromen. Het Pad van de Pelgrims ontstaat. Ze volgens Gods plan.

De vonk die dit verhaal leven inblaast

is de vonk van herkenning

waarin wij ons Zelf ontmoeten in elkaars ogen.

In de spiegels van onze ziel

wordt de verbinding voelbaar en zichtbaar

die ons het rijk van de EENheid doet betreden.

Waar het vuur van de Geest

de Stilte van onze woorden verlicht

die ons tot Leven brengt.

 ≈

Waar de Liefde in de Geest

onze harten opent voor de Bron

die ontspringt aan de Eeuwigheid.

 ≈

Waar het Licht van Eindeloos Bewustzijn

ons de Ruimte doet worden

waarin het Goddelijke verschijnt.

Four green eyes are focussed

Van samenzijn tot Eén-Zijn

wordt vervolgd…tot NU…

Posted in 011 - Het Pad ontstaat | Leave a comment