Monthly Archives: augustus 2020

Het Pad van de Pelgrims – TV uitzendingen

JJ heeft de koffie met wat lekkers erbij zojuist geconsumeerd terwijl de gewone TV haar nieuws uitzendt.

De buitengewone TV zendt, vanaf de plek waar zij zich bevindt, haar nieuws uit. Zij aanschouwt daarbij door haar Green Eyes de bekende kiosk-vorm van de Schuilplaats des Allerhoogsten.

Warnsborn juli 2013 013JJ aanschouwt met gemengde gevoelens de beelden en commentaren op TV.

TV aanschouwt zonder gemengde gevoelens het beeld van de kiosk van de Goed Heilig man. Met Eer aan de Beek aanschouwt zij het met Eenheidsgevoel. Commentaar is daarbij niet nodig.

JJ vraagt zich af waar hij zich in het getoonde kan vinden, want alles maar dan ook alles straalt dualiteit uit, en daarnaast ook nog onwerkelijkheid.

TV vraagt zich niet af of zij zich kan vinden in wat haar getoond wordt, want zij vindt zichzelf daarin. Aangezien het geen dualiteit uitstraalt, maar werkelijkheid, is het Werkelijkheid. 

Voor de menselijke uitlatingen en gedragen voelt JJ zowel begrip als ook onbegrip.

TV voelt dat voor de geest dit alles het verstand te boven gaat.

Wat moet hij er van denken, hij weet het niet. Toch weerspiegelt alles zijn eigen innerlijk.

Zij hoeft er niets van te denken, want er zijn geen gedachten. Dan hoef je niets te weten omdat je Niets bent. Dit alles weerspiegelt haar innerlijk.

Hij denkt aan de les van vandaag, daar wordt alles benoemd.

Mijn betekenisloze gedachten laten mij een betekenisloze wereld zien. Alles wat ik zie is een weerspiegeling van mijn gedachten. Het zijn mijn gedachten die mij zeggen waar ik ben en wat ik ben. Het feit dat ik een wereld zie van lijden, verlies en dood, toont mij dat ik slechts de weergave zie van mijn waanzinnige gedachten, en dat ik mijn werkelijke gedachten belet hun weldadig licht te werpen op wat ik zie.

Hij aanschouwt zijn eigen onbewuste innerlijk en ziet dat als buitenwereld.

Het feit dat TV geen wereld ziet van lijden, verlies en dood, toont haar dat haar werkelijke gedachten hun weldadig licht werpen op wat zij ziet. Ze realiseert zich eens te meer dat het niet alleen op dit moment is, waar dit TV nieuws van spreekt. Zij aanschouwt haar eigen bewuste innerlijk en ziet dat als buitenwereld.

Voor JJ is alles wat geen absolute vrede uitstraalt niet van God, dus onwerkelijk, maar het lijkt zo echt. Het heeft ook geen zin om uit het Nu te vluchten en allerlei gedachten te geloven die over het verleden of de toekomst gaan. Hoe voelt hij zich Nu, daar gaat het om. Welke gedachten komen Nu voorbij, dat zegt iets over de activiteit van de ego-jantjes. 

Voor TV straalt alles in de Vrede van God, is werkelijk en echt. Zo voelt zij zich NU. Het is maar net waar je naar kijkt en hoe je kijkt. Wat wil je zien? Op het moment dat je letterlijk en figuurlijk je kijkrichting verandert, ga je andere dingen zien en ga je de dingen anders zien, dan wel be-Leven. Tot die tijd zal het zich blijven herhalen omdat het kennelijk toekomt aan een behoefte. Als je alles ziet vanuit Green Eyes en met de blik gericht op de Schuilplaats des Allerhoogsten, dan is alles Licht, zonder gedachten omdat je je Zelf in alles ervaart. Dan vraag je je ook niet meer af hoe je je NU voelt, omdat je NU Bent, waar dan ook, met wie dan ook, onder welke omstandigheden dan ook.  

Maar de zogenaamde wereld vraagt ook de aandacht van JJ. Daarin spelen gemaakte afspraken met diverse personen een rol, die allen morgen ´en route´ bezocht dienen te worden. Het kaboutertje is trouwens nog steeds niet topfit, eigenlijk helemaal niet fit. Hoofd en buikje doen hun best het baasje te overtuigen van de aanwezigheid van een virus. Hij is vandaag wel op pad geweest om ook diverse personen te bezoeken en een dienst te bewijzen. Maar vanwege de dufheid trekt het nu niet om wat te lezen, misschien kan hij toch proberen een cryptogram te maken met een borrel erbij? Mogelijk dat er toch concentratie mogelijk is als er ethanol door de hersenen stroomt. Hij gaat een poging doen.

Hopelijk sluit het bos.denkertje deze dag op een beekwaardige wijze af. Dit was Brandpunt TV, goedenavond.

wordt vervolgd…tot NU…

Posted in 185 - TV uitzendingen | Leave a comment

Het Pad van de Pelgrims – Liefdevolle omarming

Terwijl de pelgrims te voet het pad verder volgen, lezen ze nog CIW 223. 

God is mijn leven. Ik heb geen leven buiten dat van Hem. 

Ik heb me vergist toen ik dacht dat ik los van God leefde, als een afzon­derlijk wezen dat zich in afzondering bewoog, aan niets gebonden, en ge­huisvest in een lichaam. Nu weet ik dat mijn leven dat van God is, ik geen ander thuis heb en los van Hem niet besta. Hij heeft geen Gedachten die niet deel zijn van mij, en ik heb geen andere dan de Zijne. 

Onze Vader, laat ons het gelaat van Christus zien in plaats van onze vergissin­gen. Want wij die Uw heilige Zoon zijn, zijn zondeloos. We willen onze zonde­loosheid aanschouwen, want schuld verkondigt dat we Uw Zoon niet zijn. En we willen U niet langer meer vergeten. We zijn eenzaam hier, en verlangen naar de Hemel, waar we thuis zijn. Vandaag willen we terugkeren. Onze Naam is de Uwe, en we erkennen dat wij Uw Zoon zijn. 

JJ, in plaats van er oeverloos over te blijven spreken, kunnen we beter oeverloos worden, Beekje. De tijd is gekomen om niet langer scheiding aan te brengen. Door steeds weer Jerfaas gescheiden te blijven zien van de jantjes, creëer je illusie. Het tijdperk van de afgescheidenheid heeft zijn tijd gehad. 

Alle beelden die Zijn Zoon lijkt te maken, hebben geen effect op wat hij is. Ze dwarrelen door zijn denkgeest als door de wind opgewaaide bladeren die een ogenblik een patroon vormen, uit elkaar vallen, zich hergroeperen en wegvliegen. Of als luchtspiegelingen die boven een woestijn worden gezien, oprijzend uit het stof.(Wd1.186.9:4-6) 

Herinner je je het bladerenpatroon bij de deur van de hunker van de bunker? Herinner je je de bunker waarin jij jezelf gewapend en al verschanst hebt. Lees je eigen verhaal er op na en alles wat daarover gezegd is. (35-De bunker)(36-Een innerlijke strijd)(37-Hunker in de bunker)(38-Een rol spelen)(39-De uitnodiging)(40-De Engelen van Hunker) 

Ooit las ik ergens dat het er vaak op lijkt dat we nog liever opgesloten zitten in de bunker van onze vertwijfeling dan de eeuwigheid, hier en nu, te omarmen. Wellicht is dit moment een uitnodiging tot het zetten van de volgende stap, een sprong in bewustzijn, tegen alle angst en vertwijfeling in. Het is tijd om jezelf te ontwapenen. Er wordt aan jouw deur geklopt. Bevrijd jezelf. Verlaat de bunker. 

Leg je wapens neer en ga zonder verdediging de stille plaats binnen waar de hemelse vrede alles tenslotte in stilte bewaart. Leg alle gedachten aan gevaar en angst af. Laat geen aanval met jou mee naar binnen gaan. Leg het wrede zwaard des oordeels neer dat je tegen je eigen keel houdt, en stop de vernietigende aanslagen waarmee jij je heiligheid probeert te verbergen.(Wd1.190.9:1-4) 

Wat dat omarmen betreft, staat er in les 317 van het blauwe boek geschreven: Vader, Uw weg kies ik vandaag. Waarheen die me leidt, verkies ik te gaan; wat die wil dat ik doe, verkies ik te doen. Uw weg is zeker en het einde is gewaarborgd. De herinnering van U wacht me daar op. En al mijn smart eindigt in Uw omhelzing, die U beloofd heeft aan Uw Zoon, die bij vergissing dacht dat hij van de veilige bescherming van Uw liefdevolle armen was afgedwaald. 

Zie je de foto die Jerfaas en de jantjes voorstelt nog voor je? De foto die voor mij ‘hemels’ is. De foto die laat zien hoe je de jantjes laat verdwijnen terwijl ze er toch zijn.(98-Een ‘mystieke’ dagreis)

 

Er wordt wel gezegd dat verlichting niets anders is dan het omarmen van je schaduwzijden. Het gaat erom het ego niet te onderdrukken, maar te transformeren. Het omarmen van je schaduwzijden is de sprong in bewustzijn. Je individualiteit zal versmelten met de Eenheid, vrij van alle tegenstellingen. Zoals ik eerder gezegd heb: In jou komen hemel en aarde samen. Als Jan en Jerfaas elkaar omarmen, omarm je eigenlijk je goddelijkheid als mens. Dan ontwaakt Christus in jou, dan verwerkelijk je in jezelf de eenheid. Je komt zogezegd Thuis. 

En als TV dan nog even op de repeat gaat: Thuiskomen is welkom geheten worden en met open armen ontvangen worden zonder dat er gekeken en gevraagd wordt naar wie je bent en hoe je bent. Thuiskomen is de plek waar je je veilig en geborgen voelt. De plek die jou beschermt en omhult. De plek waar je geaccepteerd wordt zoals je bent, de plek waar je kunt zijn wie je bent. Kortom, de plek waar alle uiterlijke zaken wegvallen. De plek waar je zonder aanzien des persoons geliefd bent, waar je de Geliefde bent. Het is de plek waar je je als ziel verenigd met het Goddelijke om als Geest op te lossen in God. Omdat je niet anders kunt Zijn wat je Bent. GOD. (98-Een ‘mystieke’ dagreis) 

Wat valt er verder nog te zeggen… dan slechts AMEN…

2015-08-24 20.48.44

Langzaam daalt de nacht over het bos en de berg waakt vol vuur…

wordt vervolgd…tot NU…

Posted in 184 - Liefdevolle omarming | Leave a comment