Monthly Archives: april 2018

Het Pad van de Pelgrims – Geestelijk voedsel

Zonder moeite en met frisse zin in de dag zijn de pelgrims al vroeg uit de veren. De indruk bestaat bij JJ dat iedere dag weer een verdieping geeft van de voorafgaande dagen. Met het oranje boek van C.B. Zuijderhoudt op schoot komt er bij hem een gevoel naar boven dat het rustig lezen en herlezen nu van essentieel belang is. En als onderdeel van het reisplan wil hij als Spiritbrenger voor TV graag Meester Eckhart aan het woord laten over IK, Bewustzijn, en Scheppen en Ervaren.

Het ontdekken van wat ik in mijn diepste wezen ben, blijkt de kern te zijn van de mystiek. Ik heb een lichaam, gedachten en gevoelens, maar dat ben ik niet. Datgene wat innerlijk gedachten en gevoelens gewaar wordt, bestaat onafhankelijk daarvan. Dat potentiële gewaarzijn is in feite leeg en alles verschijnt daarin. Die continu aanwezige beschikbaarheid tot gewaarworden is bewustzijn. Dat is het ‘ik’. Dit bewustzijn ‘schept’ dat wat zich manifesteert; het brengt het tot aanzijn.

Bewustzijn is het pure zijnsbesef, het kenvermogen waardoor het bestaan wordt ervaren. Met dit gewaarzijn wordt geen subjectieve werkelijkheid gevormd. De geest vult de betekenis in van wat in bewustzijn ervaren wordt. De geest/mind is datgene in de mens wat denkt, wil en voelt. In bewustzijn is dus alles vervat. Er is niets buiten bewustzijn. Het is het besef dat ik ben en het maakt dat wat zich voordoet wordt opgemerkt, dat alles is. Bewustzijn is mijn kern, en ik kan niet verder terug in mijn zoektocht naar wat ik in wezen lijk te zijn.

Scheppen is iets tevoorschijn brengen uit niets. Dat is wat gebeurt als ik gedachten ‘zie’ of iets ervaar. Ik breng het tot aanzijn, tot bestaan in bewustzijn. Ik schep het zelf in bewustzijn. In mij geraken dingen tot werkelijkheid. Dat is het wonder van de schepping. Alles verschijnt in bewustzijn, en de realiteit of substantie van iedere ervaring is (ook) bewustzijn. Toch is bewustzijn niet een iets, het kent geen vorm, locatie of afmeting, het is vormloos. Het is alomtegenwoordig.

Dus mijn wezen, mijn ‘ík’, bestaat uit het vermogen tot bewustzijn. Bewustzijn is het scheppend vermogen dat het ontstaan van dingen in besef bewerkstelligt. Bewustzijn is niet ruimtelijk bepaald en heeft evenmin een materieel geschapen bestaan. Ik kan de wereld en wat zich binnenin mij afspeelt niet anders ervaren dan middels bewustzijn. Daarmee zijn niet de dingen, maar is bewustzijn mijn enige werkelijkheid. 

En wat betreft ervaren als identificatie: Ik besta in mijn diepste wezen uit louter bewustzijn. Het ervaren van wat dan ook in bewustzijn vormt een ongedeeld geheel met bewustzijn. En dat bewustzijn is onverbrekelijk verbonden met haar inhoud, met hetgeen ik ervaar. Dus met de gedachte, met het gevoel en met de wereld zoals die bij mij binnenkomt. Bewustzijn neemt de vorm aan van de ervaring. Alles wat zich voordoet ben ik zelf (als bewustzijn). Ik kan mij niet losmaken van wat ik ervaar! Dat wat gebeurt is mijn wezen. Dus ik schep die ervaring en ben die tevens. 

Na de inname van dit geestelijk voedsel blijven de pelgrims Hier en Nu terwijl ze gaan. De oranje route wordt vervolgd en de Jnani pelgrim vat ondertussen voor de Bhakti pelgrim de eerste hoofdstukken uit het oranje boek samen om de beginselen van wat nog komt goed in te laten werken.

De inzichten van M.E. blijken een tijdloos karakter te hebben, wat van onschatbare waarde is voor de mystieke kant van de hedendaagse christelijke religie. M.E. preekte een contemplatief systeem wat leidt tot de eenwording. Voor het begrip godsontmoeting of wedergeboorte valt in onze tijd ook het woord ‘verlichting’ (advaita) en ‘satori’ (zen) te gebruiken.

Mystiek zondert zich altijd wat af van de reguliere geloofswijze, vanwege de eenwording die slechts voor een enkeling is weggelegd. Die mystieke eenwording komt niet tot stand door georganiseerde rituelen en dogma’s, of door intelligent denkwerk, maar verlangt diepgaande zelfwerkzaamheid, alsmede de genadefactor. De rechtstreeksheid, de samensmelting waarvan sprake is in geval van een mystieke vereniging verdraagt vanuit haar aard geen middelaars. M.E. liet in zijn preken duidelijk de rechtstreekse mogelijkheid van een voor iedereen bereikbare godsontmoeting zien.

De vier thema’s van M.E. zijn:

1. Hoe groot het wonder is dat alles in de geest geschapen wordt en tot werkelijkheid geraakt in bewustzijn.

2. Het herkennen van mijn diepste wezen als bewustzijn in nondualiteit. Hierbij lost de zijnswijze als persoon op en dat brengt de geboorte van puur zijn.

3. Het losmaken van alle dingen en het leeg maken van de geest, wat het verblijven in puur zijn mogelijk maakt.

4. De goddelijke natuur is de oorsprong van het zijn en van het bewustzijn. De zuiverheid daarvan is gelegen in de nondualiteiy. Het doorbreken in de godheid is het verdwijnen in deze nondualiteit, in de grond van dit pure zijn.

Zoals het blauwe boek met stip genoteerd staat tijdens het pelgrimspad, zo geldt dat ook voor het oranje boek.

Warnsborn juli 2014 029Na al dit geestelijk voedsel trekt het elfje zich tegen de avond terug in haar boshutje om zich fysiek te gaan voeden en de avond vliegt voorbij en ademt vrede. Morgen zal de oranje route verder gevolgd worden. Voortgedreven door het stuwende beekje zullen de pelgrims helemaal op dreef komen. En gedragen door de elfenvleugels zullen ze tot grote hoogte stijgen. 

Warnsborn juli 2014 034

Nog even en life will be more exciting than you ever dreamed. En de blik van de ene pelgrim richt zich weer op het ‘Hoge Holy’ noorden, in gezelschap van de andere pelgrim die niets anders kan zijn dan de Spiritbrenger want ‘His holy presence living in you’. Dit was TV Spirit. Goedenacht.

wordt vervolgd…tot NU… 

Posted in 141 - Geestelijk voedsel | Leave a comment