Monthly Archives: augustus 2017

Het Pad van de Pelgrims – Een zonneharp

Het is nog vroeg in de ochtend als Paulus vanuit zijn paddenstoelhuisje het elfje haar vleugeltjes ziet uitslaan voor een uitje naar een ‘uit’hoek van het sprookjesbos. De zon en de nevel hebben juist deze ochtend besloten om samen te werken voor een sprookjesachtig begin van de dag. De hele natuur is gehuld in een mysterieuze sfeer. Als de zon uiteindelijk toch probeert daar doorheen te breken, wil de nevel zichzelf nog niet voor gezien houden. En het elfje geniet met volle teugen. 

Er is een kort moment waarop ze zich afvraagt of ze zich nog wel in het sprookjesbos bevindt. Het groen maakt steeds meer plaats voor blik, beton en steen. Maar groen gelukkig is dat maar van korte duur en de signalen dat ze zich nog steeds in het sprookjesbos bevindt, volgen elkaar op.

Achterhoek september 2013 036

Het beekje doet nadrukkelijk van zich spreken middels het bord ‘Grote Beek’. En het weggetje rechtsaf heet Toverstraat. Bovendien geeft het witte paaltje langs de weg met daarop in grote zwarte cijfers 66 duidelijk aan dat JJ ook van de partij is. Het is volop genieten van een sprookjesachtige route langs bospaadjes en landweggetjes. En de zon die uiteindelijk toch de nevel in zich weet op te nemen schijnt voorzichtig haar eerste stralen. 

Achterhoek september 2013 014Niet lang daarna komt het moment dat het elfje neerstrijkt in de ‘uit’hoek van het sprookjesbos, genaamd de Achterhoek, op een plek in de Heidenhoek, genaamd de Lindehoek. En om de aankomst niet al te hoekig te maken, maakt het elfje een rondedansje van plezier als ze deze ‘kleine oase in de Achterhoek’ ziet. Een minihuisje onder een 100 jaar oude lindeboom, met een privétuintje met prachtig uitzicht over de omringende weilanden. En…hoe symbolisch…het ligt aan het pelgrimspad. 

Dit huisje is speciaal voor een PP. Een outsider zal zeggen: Pieterpad Pelgrim. Maar de insider weet: een PP is Paulus Pelgrim. En de insider weet, dat ook al is Paulus hier niet fysiek aanwezig, hij toch aanwezig is. Aangezien het elfje als pelgrim zich ÉÉN voelt met Paulus Pelgrim zal hij hier in haar ook aanwezig zijn, in AL Aanwezigheid.

Dat niet alleen het boshutje, maar ook deze ‘Hütte unter den Linden’ helemaal haar plek is blijkt wel uit het feit dat deze Lindehoek gelegen is bij knooppunt 11. Na drie dagen Lindehoek zal het elfje weer terugkeren naar haar boshutje. Maar nu zit het elfje in het idyllische minihuisje bij kaarslicht dit verhaal aan Paulus te schrijven. En omdat het Vrolijke Vissertje deze dag in Volmaakte Vrede heeft doorgebracht wil ze niet alleen maar woorden aan deze dag geven. Want alles wat er gebeurt vindt plaats in het licht van bewustzijn.

Achterhoek september 2013 013

…en de hemel verlicht met haar stralen…

Daarom stuurt zij vanuit het oosten lichtstralen die zij vanmorgen heeft opgevangen en die via de TV- blikvanger door het beekje kunnen worden ontvangen. Want tussen zij die het Licht is en hij die Licht is straalt het Licht en het zal zijn weerschijn hebben in AL(les). En met deze innerlijke lichtgroet aan het beekje gaat bij het elfje zo meteen het uiterlijke lichtje uit.  

Maar voordat het zover is hoort ze in de late avond het beekje nog oplichten: Goedenavond Lichtbron. Die prachtige lichtstralen worden, zoals je allicht weet, een zonneharp genoemd. Het geeft het beeld van hemelslicht dat op speelse wijze op aarde nederdaalt. Een waar lichtspel dus, en van een etherische schoonheid. Daarnaast spreekt de Bijbel al van koning David die op een harp speelde en worden engelen in de religieuze kunst ook vaak harpspelend afgebeeld. En zij spelen ter ere van God.

2015-08-31 14.54.57De 11-de Lichtbron dankt het lichtwezend beekje voor het lichtspel dat ten tonele wordt gevoerd. Zelf heeft het elfje nog nooit van een zonneharp gehoord. Nu begrijpt zij allicht ook dat het hemelslicht dat nederdaalde op de aarde het lied in haar wakker kuste. Tot Eer van God. Want terwijl zij na het aanschouwen van het lichtspel van de zonneharp verder ging langs ’s Heeren wegen welde er ineens uit lang vervlogen tijden een lied in haar op.  

this life belongs to You

heart and soul lay at Your feet

Your Love is leading me

face to face with Grace

I AM

Vanaf dat moment zingt het lied door haar heen. Want in deze woorden keert de uitgewaaierde geschapenheid in tot de ongeschapenheid om het maar eens in de geest van M.E. te zeggen.

ZandloperMeteen verschijnt voor het pelgrimsoog de zandloper waarmee in het oranje boek het doorbreken in de godheid beeldend wordt voorgesteld. Een beeld waar de pelgrims zich op zullen gaan bezinnen. Maar de ogen van de pelgrims sluiten zich nu eerst voor de nachtrust waar een andere zandloper, te weten Klaas Vaak, de hand vol zand in heeft.  

Alhoewel…als Klaas Vaak net niet voldoende zand strooit, zodat de mensen niet in slaap vallen, dan wordt en blijft iedereen ontwaakt.

wordt vervolgd…tot NU…

 

 

 

 

Posted in 130 - Een zonneharp | Leave a comment

Het Pad van de Pelgrims – Bron van Zijn

Tetty, in het verlengde van les 41 uit het blauwe boek, doen de woorden ‘God de Bron’ mij denken aan het prachtige gebed ‘Bron van Zijn’ dat ik onlangs las. Wij zijn beiden grootgebracht met het alom bekende ‘Onze Vader’ gebed. Mogelijk ben je op de hoogte dat in zeer oude geschriften in het Aramees, de taal uit de tijd van Jezus, waarschijnlijk hetzelfde gebed is teruggevonden en vertaald. We weten dat alles wat in het Christendom geleerd en overgedragen werd door ‘de zeef’ van het Vaticaan is gehaald. Dus mogelijk is deze tekst, een hertaling van Bram Moerland, origineler. Voordat ik je het gebed voorlees, wil ik je eerst laten horen  wat hij ter verklaringhierover zegt:  

De hertaling van het Jezus-gebed staat dichter bij het oorspronkelijk door Jezus in het Aramees uitgesproken gebed dan het ‘Onze Vader’, zoals dat overgeleverd is in de kerkelijke traditie. God, als Bron van alle Zijn, is hier dus niet in de hemel, zoals in het kerkelijke ‘Onze Vader’, maar in het hart van de mens, het kenmerk bij uitstek van het gnostische christendom uit de eerste eeuwen. Dit Jezus-gebed benadrukt vooral de oorspronkelijke eenheid tussen God en de mens, en het wil die eenheid bevestigen, of herstellen waar die verstoord is geraakt. Als we in ons hart geraakt worden door wat ons in het hier en nu omringt, zowel de natuur, de kosmos als de medemens, dan is dat een intieme ontmoeting met het alomtegenwoordige goddelijke.

Terwijl de ene pelgrim luistert worden dag en nacht ingebed in het gebed dat klinkt bij monde van de andere pelgrim.  

Bron van Zijn, die ik ontmoet in wat mij ontroert,

Ik geef u een naam opdat ik u een plaats kan geven in mijn leven.

Bundel uw licht in mij – maak het nuttig.

Vestig uw rijk van eenheid nu,

uw enige verlangen handelt dan samen met het onze.

Voed ons dagelijks met brood en met inzicht.

Maak de koorden van fouten los die ons vastbinden aan het verleden,

opdat wij ook anderen hun misstappen kunnen vergeven.

Laat oppervlakkige dingen ons niet misleiden.

Uit u wordt geboren:

de alwerkzame wil,

de levende kracht om te handelen,

en het lied dat alles verfraait, en zich van eeuw tot eeuw vernieuwt.

De woorden van dit gebed zijn ontroerend mooi, JJ. Dit raakt de eenheid.  

Laten we stil zijn en deze pelgrimsdag besluiten met enkele woorden van Meester Eckhart uit het oranje boek. 

Het allerbeste en alleredelste waartoe men in dit leven komen kan is, dat men zwijgt en God in zich laat werken en spreken. Als alle krachten, al hun werken en beelden weggenomen zijn, dan wordt het eeuwige woord in haar (de ziel) gesproken. 

Met andere woorden, ‘Wees stil en weet dat ik God ben’, zoals onlangs psalm 46 klonk. Zo krijgt het slot van deze dag een mooi oranje randje.

…bundel uw licht in mij…

…en de hemel verlicht met haar stralen…

2015-08-31 14.54.24

…de woorden van ‘De heilige ontmoeting’ in het blauwe boek…

Ere aan God in den hoge, en aan jou, omdat Hij het zo heeft gewild. Vraag en het zal jou gegeven worden, want het is al gegeven. Vraag om licht en leer dat jij licht bent. Als jij inzicht en klaarheid wilt zul je dat leren, want jouw beslissing om dat te leren is de beslissing te luisteren naar de Leraar die weet heeft van licht, en het jou daarom kan onderwijzen. (T8.III.1:1-4)

wordt vervolgd…tot NU…

Posted in 129 - Bron van Zijn | Leave a comment