Het Pad van de Pelgrims – Loslaten en overgave

Ter elfder ure krijgt het postduifje nog een vraag en antwoord heen en weertje, waarbij het antwoord ervoor zorgt dat het ganzenveertje van het elfje zich in beweging zet en hij rond middernacht nog een keer zijn vleugels kan spreiden om een lading woorden van elfse aard over te brengen.

JJ, met uw welnemen zou er nog iets gezegd kunnen worden over wat er door het denkbolletje te kijk is gezet. Is dat toegestaan?

Dat is toegestaan en wordt op prijs gesteld.

Het feit dat jantje-lijfje nog steeds opspeelt, zou er op kunnen duiden dat er voortduend discrepantie is tussen hoofd en buik, tussen denken en voelen. Als jij zegt dat jij jezelf puur op wilskracht de dag door geworsteld hebt, is de vraag: op wiens wilskracht? Het klinkt in dit geval op wilskracht van de persoon, het ego. Het liefst was je in bed gebleven, maar afspraak is afspraak volgens jou en andere geliefde personen weer zien en spreken, vind je toch ook wel verleidelijk.  

Maar wat als je in bed was gebleven en alles en iedereen had laten gaan? Dat zou een buitengewoon goede oefening in loslaten en overgave geweest zijn. Op die manier was de persoon die zo nodig van alles moet op basis van louter persoonlijke afspraken en persoonlijke verleiding een kopje kleiner gemaakt. Maar nee, alles en iedereen is belangrijker dan jezelf, je Zelf. Je doet jezelf geweld aan. Op deze manier, en dat is al eens eerder genoemd, ben je als het ware jezelf aan het afbreken. En dat is net een virus, dat vreet zich door alles heen. 

Dus ben je toch op pad gegaan, van hier naar daar, en weer verderop. 

Dit is niet de manier waarop de persoon zal opgaan in God. Dit is toekomen aan wat de persoon wil. Dit is de persoon in stand houden. Dit is niet het ontmantelen van de persoon door Uw wil geschiede, maar het bekleden van de persoon met wat hij wil dat geschiede. Het gaat er niet om wat jij wilt. Er wordt jou iets gevraagd. Het gaat erom dat datgene wat jij wilt uiteindelijk in het verlengde staat van datgene wat er gevraagd wordt. Wat wordt er gevraagd? Overgave. 

God vraagt iets aan jou en daarvoor gebruikt Hij het lichaam. God vraagt van jou overgave. En dit hele gebeuren had een oefening in overgave kunnen zijn. Jij denkt mogelijk dat wanneer jij in bed zou zijn gebleven, jij had toegegeven aan het lichaam, het ego. Maar juist door te gaan heb je toegegeven aan het ego. Wanneer jij in bed zou zijn gebleven, had je niet toegegeven aan het ego, maar juist overgave beoefend omdat je in dat geval niet tegemoet was gekomen aan wat het ego wil. Juist doordat je het ego bent tegemoetgekomen, bevestig je het ego. 

Je kijkt en ziet voortdurend hoe de persoon als het ware lijkt tegen te werken in plaats van dat je ziet hoe je de persoon kunt gebruiken om voor je te werken. Op het moment dat je dat wat de persoon laat zien ten dienste van je Zelf gebruikt, ontneem je de persoon steeds meer zijn werking en kom je tot je Zelf, tot je God-Zijn. 

Amen. 

Tot zover het TV programma in dit middernachtelijk uur. Nu gaat het elfje langzaamaan in het betoverende nachtlicht haar vleugeltjes vouwen. En de Flying Fairy wenst Zoals het water stroomt een Lichte nacht en weet dat over hem getrouw de wacht wordt gehouden.

DSC_7480

wordt vervolgd…tot NU…

This entry was posted in 187 - Loslaten en overgave. Bookmark the permalink.

Comments are closed.