Het Pad van de Pelgrims – TV uitzendingen

JJ heeft de koffie met wat lekkers erbij zojuist geconsumeerd terwijl de gewone TV haar nieuws uitzendt.

De buitengewone TV zendt, vanaf de plek waar zij zich bevindt, haar nieuws uit. Zij aanschouwt daarbij door haar Green Eyes de bekende kiosk-vorm van de Schuilplaats des Allerhoogsten.

Warnsborn juli 2013 013JJ aanschouwt met gemengde gevoelens de beelden en commentaren op TV.

TV aanschouwt zonder gemengde gevoelens het beeld van de kiosk van de Goed Heilig man. Met Eer aan de Beek aanschouwt zij het met Eenheidsgevoel. Commentaar is daarbij niet nodig.

JJ vraagt zich af waar hij zich in het getoonde kan vinden, want alles maar dan ook alles straalt dualiteit uit, en daarnaast ook nog onwerkelijkheid.

TV vraagt zich niet af of zij zich kan vinden in wat haar getoond wordt, want zij vindt zichzelf daarin. Aangezien het geen dualiteit uitstraalt, maar werkelijkheid, is het Werkelijkheid. 

Voor de menselijke uitlatingen en gedragen voelt JJ zowel begrip als ook onbegrip.

TV voelt dat voor de geest dit alles het verstand te boven gaat.

Wat moet hij er van denken, hij weet het niet. Toch weerspiegelt alles zijn eigen innerlijk.

Zij hoeft er niets van te denken, want er zijn geen gedachten. Dan hoef je niets te weten omdat je Niets bent. Dit alles weerspiegelt haar innerlijk.

Hij denkt aan de les van vandaag, daar wordt alles benoemd.

Mijn betekenisloze gedachten laten mij een betekenisloze wereld zien. Alles wat ik zie is een weerspiegeling van mijn gedachten. Het zijn mijn gedachten die mij zeggen waar ik ben en wat ik ben. Het feit dat ik een wereld zie van lijden, verlies en dood, toont mij dat ik slechts de weergave zie van mijn waanzinnige gedachten, en dat ik mijn werkelijke gedachten belet hun weldadig licht te werpen op wat ik zie.

Hij aanschouwt zijn eigen onbewuste innerlijk en ziet dat als buitenwereld.

Het feit dat TV geen wereld ziet van lijden, verlies en dood, toont haar dat haar werkelijke gedachten hun weldadig licht werpen op wat zij ziet. Ze realiseert zich eens te meer dat het niet alleen op dit moment is, waar dit TV nieuws van spreekt. Zij aanschouwt haar eigen bewuste innerlijk en ziet dat als buitenwereld.

Voor JJ is alles wat geen absolute vrede uitstraalt niet van God, dus onwerkelijk, maar het lijkt zo echt. Het heeft ook geen zin om uit het Nu te vluchten en allerlei gedachten te geloven die over het verleden of de toekomst gaan. Hoe voelt hij zich Nu, daar gaat het om. Welke gedachten komen Nu voorbij, dat zegt iets over de activiteit van de ego-jantjes. 

Voor TV straalt alles in de Vrede van God, is werkelijk en echt. Zo voelt zij zich NU. Het is maar net waar je naar kijkt en hoe je kijkt. Wat wil je zien? Op het moment dat je letterlijk en figuurlijk je kijkrichting verandert, ga je andere dingen zien en ga je de dingen anders zien, dan wel be-Leven. Tot die tijd zal het zich blijven herhalen omdat het kennelijk toekomt aan een behoefte. Als je alles ziet vanuit Green Eyes en met de blik gericht op de Schuilplaats des Allerhoogsten, dan is alles Licht, zonder gedachten omdat je je Zelf in alles ervaart. Dan vraag je je ook niet meer af hoe je je NU voelt, omdat je NU Bent, waar dan ook, met wie dan ook, onder welke omstandigheden dan ook.  

Maar de zogenaamde wereld vraagt ook de aandacht van JJ. Daarin spelen gemaakte afspraken met diverse personen een rol, die allen morgen ´en route´ bezocht dienen te worden. Het kaboutertje is trouwens nog steeds niet topfit, eigenlijk helemaal niet fit. Hoofd en buikje doen hun best het baasje te overtuigen van de aanwezigheid van een virus. Hij is vandaag wel op pad geweest om ook diverse personen te bezoeken en een dienst te bewijzen. Maar vanwege de dufheid trekt het nu niet om wat te lezen, misschien kan hij toch proberen een cryptogram te maken met een borrel erbij? Mogelijk dat er toch concentratie mogelijk is als er ethanol door de hersenen stroomt. Hij gaat een poging doen.

Hopelijk sluit het bos.denkertje deze dag op een beekwaardige wijze af. Dit was Brandpunt TV, goedenavond.

wordt vervolgd…tot NU…

This entry was posted in 185 - TV uitzendingen. Bookmark the permalink.

Comments are closed.